Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hebben expats een voordeel bij het aansturen van cultureel diverse teams?

Do Expat Leaders have an Advantage in managing Culturally Diverse Teams in International Business?

Diverse onderzoeken hebben bevestigd dat cultureel divers samengestelde teams in potentie beter kunnen presteren dan cultureel homogene teams. Door de uiteenlopende perspectieven en ervaringen van teamleden kan het team als geheel beter bijdragen aan probleemoplossing, de kwaliteit van besluitvorming, creativiteit en innovatie. Tegelijkertijd kan culturele diversiteit ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals miscommunicatie en interpersoonlijke conflicten die een effectieve teamdynamiek juist belemmeren.

Onderzoek van Katja Raithel, Daan Van Knippenberg en Daan Stam benadrukt het voordeel dat expat-teamleiders, personen met een andere nationaliteit dan het gastland van het team, hebben bij het leiden van cultureel diverse teams. Deze leiders hebben een onderscheidend voordeel door hun uitgebreide blootstelling aan intense interculturele ervaringen. Deze ervaring stelt hen in staat om ruime praktijkervaring op te doen in het werken met en navigeren door culturele verschillen. Kortom, werken in een ander land fungeert als een intensieve “crash course” in het managen van culturele diversiteit. Hierdoor zijn expats mogelijk beter gepositioneerd om cultureel diverse teams te leiden in de internationale zakenwereld in vergelijking met hun lokaal gevestigde tegenhangers.

De bevindingen zijn gebaseerd op een studie binnen de context van een internationale luchtvaartmaatschappij. De onderzoekers hebben 66 luchtvaartteams ondervraagd, bestaande uit in totaal 270 teamleden en hun respectievelijke leiders, gevestigd in verschillende landen wereldwijd. Gegevens over de nationaliteiten van teamleden werden verzameld om een ‘team cultural diversity index’ te berekenen, een veelgebruikte aanpak in onderzoek naar teamdiversiteit. Daarnaast vroegen de onderzoekers teamleiders om de prestaties van het team te beoordelen aan de hand van een set enquêtevragen, waaruit een gemiddelde teamscore voor prestaties werd afgeleid. De observaties onthulden dat teamprestaties een positievere correlatie vertoonden met culturele diversiteit binnen het team, wat aangeeft dat teams het potentieel van hun culturele diversiteit beter kunnen benutten, vooral wanneer ze worden geleid door een expat in plaats van een lokale manager.

Belangrijk is te benadrukken dat dit niet betekent dat lokale manager geen kans maken. Hoewel lokale manager mogelijk niet direct worden blootgesteld aan de “crash course” in het omgaan met culturele verschillen zoals expats, kunnen ze deze ervaring in de loop van de tijd wel opbouwen door het leiden van cultureel diverse teams.

Op basis van ons onderzoek komen drie belangrijke inzichten naar voren voor effectief management van internationaal werkende cultureel diverse teams:

  • Voordeel van expat leiderschap: Het toewijzen van expat-manager om internationale teams te leiden, biedt een duidelijk voordeel op het gebied van intercultureel leiderschap, vooral op korte termijn. Expats kunnen zich snel aanpassen en effectief leiding geven aan cultureel diverse teams.
  • Tijd en leren voor lokale leiders: Het leiden van cultureel diverse teams vergt tijd, vooral voor lokale leiders. In de loop van de tijd kunnen lokale leiders de benodigde expertise en ervaring opdoen om cultureel diverse teams effectief te leiden.
  • Leren van ervaring doet ertoe: Aan de kern van deze inzichten ligt het belang van leren van ervaringen. Leren en aanpassen op basis van diverse ervaringen is cruciaal voor het succesvol managen van cultureel diverse teams in het domein van internationaal samenwerken.

Download de volledige studie op Team Leadership and Team Cultural Diversity: The Moderating Effects of Leader Cultural Background and Leader Team Tenure uit Journal of Leadership & Organizational Studies. Of lees het gerelateerde artikel ‘The Advantage of Expat Leaders for Culturally Diverse Teams in International Business‘ in Californian Business Review.

Publicatie
Journal of Leadership & Organizational Studies – mei 2021. 

Auteurs
Katja Raithel, Daan Van Knippenberg en Daan Stam

Naar dit onderzoek

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering, des te meer anticiperen ze…
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…
Kennisintegratie
Kennisintegratie tussen groepen: de rol van metakennis en boundary spanners
Intergroepskennisintegratie omvat het verwerven, verwerken en gebruiken van kennis over groepsgrenzen heen. Intergroepskennisintegratie is een kritieke bron van concurrentievoordeel in moderne organisaties.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company