Skip to content Skip to footer

Do Better Roadmap

Een unieke roadmap voor jouw organisatie

Een Better Company ben je niet binnen één dag. Net zoals je alle doelstellingen niet binnen één week behaalt. Het draait om het creëren van een langdurig, waardevol en duurzaam proces waarin je samen doelen bereikt om zo optimum success te behalen voor alle betrokkenen. Daarvoor hebben wij een unieke roadmap ontwikkeld. Dat is geen ‘one size fits all’, maar die maken we speciaal op maat voor jouw organisatie. Zo werk je heel precies en gericht aan het worden van een Better Company.

Do Better Roadmap

Diagnose

Aan de basis van onze interventieaanpak ligt een wetenschappelijk gevalideerde diagnose, altijd uitgevoerd met onze Do Better Scan. Te beginnen met een allereerste nulmeting, die we in de tijd opvolgen met jaarlijkse effectmetingen (en eventueel met tussentijdse pulsmetingen). Meetuitkomsten laten je precies zien wat er ‘onder de oppervlakte’ speelt, in de haarvaten van je organisatie.

Dialoog

De diagnose biedt een schat aan gespreksstof op alle niveaus in de organisatie. Het goede gesprek, ook dat is een relevante interventie. Daarom volgt na de diagnose altijd de dialoog in de organisatie op teamniveau over de belangrijkste bevindingen en uitkomsten. Zo ontstaat  eigenaarschap en een collectief gemobiliseerde sense-of-urgency om gezamenlijk te komen tot effectieve verbetering.

Design

Parallel aan de dialoog over uitkomsten en bevindingen start het design van een evidence-based ontwikkelprogramma. Dit programma is bedoeld om de belangrijkste drivers (drijfveren) van een gewenste uitkomst (zoals inclusie, alignment of vitaliteit) die zijn geïdentificeerd met de diagnose, te kunnen ontwikkelen en verbeteren. Het ontwikkelprogramma wordt zodanig ontworpen, dat het een praktisch handelingsperspectief biedt voor directe en gerichte actie ná de meting. 

Development

Om echte impact te kunnen maken is het uiteraard zaak om het ontwikkelprogramma praktisch uit te rollen en uit te voeren in de organisatie. Dit vraagt om een combinatie van gerichte training, coaching en opleiding voor leiderschaps- en teamontwikkeling. Omdat we data-gedreven werken, is met de diagnose niet alleen duidelijk welke drivers jouw organisatie moet verbeteren, maar weten we ook waar dat nodig is in de organisatie.

Delta

Om de cyclus te kunnen sluiten, doen we een effectmeting nadat alle ontwikkelinterventies zijn uitgevoerd. Dat leidt naast conclusies tot een nieuwe diagnose. Welke veranderingen en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar? Zijn de doelstellingen behaald en is jouw organisatie een betere versie van zichzelf geworden? Kortom, is er een echt verschil, een wezenlijke delta gemaakt? Maar ook: waar gaan we vanaf nu aan werken? Want ook een Better Company kan altijd nog weer iets beter!

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company