Skip to content Skip to footer

Happiness & Engagement Scan

De Happiness & Engagement Scan is een meetinstrument om te werken aan werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers. Beiden thema’s zijn sterk aan elkaar verbonden.

Werknemers die achter de waarden en doelen van de organisatie staan, zichzelf kunnen ontwikkelen en een goede relatie met collega’s hebben voelen een grotere betrokkenheid. En werknemers met hart voor de organisatie zijn trots op waar ze werken, bereid een extra stap te zetten. 

Betrokken medewerkers ervaren meer werkgeluk, hebben zin in hun werkdag en halen daar voldoening uit. Om werkgeluk te bevorderen moeten mensen zich daarbaast veilig voelen, werk hebben dat goed past, zelfstandigheid ervaren en realistische uitdagingen krijgen.   

Het meten van Happiness & Engagement

Happiness is een specifieke emotie die iedereen anders ervaart. Wat de ene persoon een geluksgevoel geeft, kan voor de ander minder relevant zijn. Wanneer in een werknemerstevredenheidsonderzoek eenvoudig de vraag wordt gesteld hoe gelukkig iemand zich voelt krijg je dus een antwoord dat betrekking kan hebben op allerlei aspecten. Het is daarom van belang om een goede meetschaal te gebruiken om zowel het positieve en negatieve gevoel te meten, als de betrokkenheid.

Drijfveren van happiness & enagement

Achter de ‘drivers’ van wekgeluk en betrokkenheid is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Door deze drivers te onderzoeken in relatie tot het huidige werkgeluk en betrokkenheid kun je bepalen aan welke factoren jouw organisatie moet werken om het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Mogelijk moeten mensen  binnen jouw organisatie op verschillende niveaus aan de slag. Sommige teams moeten wellicht werken aan ‘psychological safety’ terwijl in een ander bedrijfsonderdeel juist ‘meaning-based leadership’ of ’empowerment’ aandacht behoeft. De Happiness & Engagement Scan laat je precies zien waar je aan de slag moet met welke driver.

  • Steun van de organisatie: voelen medewerkers dat de organisatie ook hun belangen en behoeftes in acht neemt? 
Steun van de organisatie
  • Leiderschap vanuit betekenis kan de leidinggevende voor het team betekenis geven aan de strategie door deze aan waarden te verbinden?
Leiderschap vanuit betekenis
  • Kansen op ontwikkeling: biedt de organisatie kansen voor medewerkers om zich op een passende manier te ontwikkelen?
Kansen op ontwikkeling
  • Erkenning: worden inzet en prestaties op een expliciete wijze erkend?
Erkenning
  • Relatie met collega’s: zijn collega’s er voor elkaar of voelt het alsof ze er alleen voor staan?
Relatie met collega's
  • Empowerment: hoeveel autonomie hebben medewerkers in hun werk? In hoeverre worden ze aangemoedigd om hun eigen oordeel te volgen?
Empowerment

De voordelen van happiness & engagement:

Medewerkers die meer betrokken voelen presteren beter. Ze zijn creatiever, ze zijn beter in staat problemen op te lossen, ze zijn meer gemotiveerd om te leren, en ze zijn vasthoudender wanneer ze geconfronteerd worden met tegenslagen. Meer algemeen gezegd: met meer hart voor het werk zijn medewerkers meer gefocused op kwaliteit leveren in hun werk en kwalitatief betere prestaties komen daar logisch uit voort.

Uit uitgebreid onderzoek aan de Univeristy of Oxford bleek bijvoorbeeld dat werknemers die zich gelukkig voelen tijdens het uitvoeren van hun taken 13% productiever zijn.

Een groot voordeel van medewerkers met hart voor de organisatie is daarnaast dat ze loyaler zijn; ze zullen minder snel bij de organisatie weg gaan en daarmee de organisatie de problemen van een hoog verloop besparen.

Medewerkers met meer hart voor de organisatie gedragen zich ook meer als “ambassadeurs” van de organisatie door in contacten met mensen buiten de organisatie de werkgever positief onder het voetlicht te brengen. 

De Happiness & Engagement Scan

Dit kun je verwachten wanneer je een Happiness & Engagement Scan laat uitvoeren:

  • Vlekkeloze survey operatie: Je krijgt de professionele uitvoering van de Do Better Scan in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele en servicegerichte online survey, op een manier waarbij je je nergens zorgen over hoeft te maken.
  • Do Better Dashboards: Je krijgt een kristalhelder en fijnmazig inzicht in maatstaven en drijfveren in een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar dashboard.
  • Systemische diagnose en chirurgische precisie: Je komt te weten wat volgens de data de sterkste drijfveren van zijn voor de organisatie als geheel. Deze systemische diagnose vertelt je precies waar je je verbeterinterventies op hebt te richten.
  • Haarfijn handelingsperspectief: In relatie tot de gemeten uitkomsten toont het Do Better Dashboard ook maatstaven voor de kritieke drijfveren van vitaliteit. Op deze manier leert elk team hoe vitaal de organisatie als geheel is, wat de systemische oorzaken van deze uitkomst zijn en welke acties lokaal nodig zijn om op teamniveau bij te kunnen dragen aan een betere uitkomst.

Wil je vrijblijvend meer weten wat onze aanpak specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan een afspraak in. We vertellen je graag over onze werkwijze, tooling en de impact die je kunt maken.

Voorbeeld dashboard

De kracht van onze Do Better Scan schuilt enerzijds in de wetenschappelijke achtergrond en anderzijds in de eenvoud. Teams hebben in één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel. Onderstaand dashboard geeft een impressie van de inzichten die op teamniveau gedeeld kunnen worden.

Stappenplan downloaden

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruit ziet binnen het domein Happiness & Engagement? Download dan het stappenplan.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Kennisintegratie
Kennisintegratie tussen groepen: de rol van metakennis en boundary spanners
Intergroepskennisintegratie omvat het verwerven, verwerken en gebruiken van kennis over groepsgrenzen heen. Intergroepskennisintegratie is een kritieke bron van concurrentievoordeel in moderne organisaties.
empowerend leiderschap
Wat zijn determinanten voor empowerend leiderschap?
Wanneer teamleiders gebruik maken van empowerment heeft dat een belangrijke invloed op de effectiviteit van het team. Maar welke determinanten liggen dan ten grondslag aan team empowerend leiderschap?
Meaning based leadership
Een nieuw model voor meaning-based leadership
Meaning-based leadership De kern van leiderschap in organisaties is om alle betrokkenen te motiveren om het doel van de organisatie na te streven. Het senior management moet daartoe uitdragen waarom…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company