Skip to content Skip to footer

Integrity & Social Responsibility Scan

Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentiële factoren voor het bouwen aan vertrouwen en geloofwaardigheid in de relatie met interne en externe belanghebbenden. Organisaties die er hoge ethische normen op nahouden en verantwoordelijkheid tonen in hun handelen, verdienen het respect van de maatschappij en de loyaliteit van werknemers, klanten, leveranciers en investeerders. Integriteit waarborgt transparantie, verantwoording en rechtvaardigheid in besluitvorming, terwijl maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaamheid, sociale impact en een positieve organisatiecultuur bevordert.

Organisaties die integer en maatschappelijk verantwoord handelen, versterken hun reputatie, zijn aantrekkelijk voor toptalent en leggen een sterke basis voor lange termijn succes.

Hoe meet je integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid ?

Door exact te weten welke factoren in jouw organisatie doorslaggevend zijn om integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen verbeteren. Door precies te weten waar in de organisatie de grootste winst is te behalen. En niet te vergeten, door in actie te komen obv deze wetenschap met een bijpassende interventieaanpak. Zodat je evidence-based kunt werken aan de gewenste en maakbare uitkomst van een duurzaam integere organisatie waar maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat. 

We meten 4 door de wetenschap aangedragen uitkomstmaatstaven voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Tegelijkertijd meten we de drijfveren van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid . Drijfveren zijn specifieke leiderschaps- en werkklimaatfactoren waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze effect hebben op de mate van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De wetenschap heeft 9 relevante drijfveren onthuld, zoals ethisch leiderschap, gedragsintegriteit en organisatorische rechtvaardigheid.

 • Ethisch leiderschap: Ervaren medewerkers een ethisch werkklimaat in het gedrag van anderen?
Ethisch leiderschap
 • Macht en invloed delen: Ervaren medewerkers gelijkwaardige verhoudingen binnen de organisatie?
Macht en invloed delen
 • Leiderschap vanuit betekenis: Verbinden leidinggevenden de waarden van de organisatie aan de strategie?
Leiderschap vanuit betekenis
 • Organisatorische rechtvaardigheid: Zien medewerkers eerlijk handelen in gedrag van anderen?
Organisatorische rechtvaardigheid
 • Psychologische veiligheid: Voelen mensen zich veilig om in aanwezigheid van anderen te zijn wie ze zijn?
Psychologische veiligehid

De voordelen van een hoge mate van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Een hoge mate van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid resulteert in onder meer:

 • Positieve reputatie;
 • Aantrekkelijkheid voor nieuw talent;
 • Beter beheer van risico’s;
 • Succes op langere termijn.
Kortom, het nastreven van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen gunstig voor het imago van een organisatie, maar het kan ook leiden tot financiële voordelen, risicobeheer, betere relaties met belanghebbenden en een positieve bijdrage aan de samenleving als geheel.

De Integrity & Social Responsibility Scan

Dit kun je verwachten wanneer je een Integrity & Social Responsibility Scan laat uitvoeren:

 • Vlekkeloze survey operatie: Je krijgt de professionele uitvoering van de Do Better Scan in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele en servicegerichte online survey, op een manier waarbij je je nergens zorgen over hoeft te maken.
 • Do Better Dashboards: Je krijgt een kristalhelder en fijnmazig inzicht in maatstaven en drijfveren in een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar dashboard.
 • Systemische diagnose en chirurgische precisie: Je komt te weten wat volgens de data de sterkste drijfveren van zijn voor de organisatie als geheel. Deze systemische diagnose vertelt je precies waar je je verbeterinterventies op hebt te richten.
 • Haarfijn handelingsperspectief: In relatie tot de gemeten uitkomsten toont het Do Better Dashboard ook maatstaven voor de kritieke drijfveren van vitaliteit. Op deze manier leert elk team hoe vitaal de organisatie als geheel is, wat de systemische oorzaken van deze uitkomst zijn en welke acties lokaal nodig zijn om op teamniveau bij te kunnen dragen aan een betere uitkomst.

Wil je vrijblijvend meer weten wat onze aanpak specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan een afspraak in. We vertellen je graag over onze werkwijze, tooling en de impact die je kunt maken.

Voorbeeld dashboard

De kracht van onze Do Better Scan schuilt enerzijds in de wetenschappelijke achtergrond en anderzijds in de eenvoud. Teams hebben in één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel. Onderstaand dashboard geeft een impressie van de inzichten die op teamniveau gedeeld kunnen worden.

Integrity & Social Responsibility

Productsheet downloaden

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruitziet binnen het domein Integrity & Social Responsibility? Download dan de productsheet met meer informatie.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Een nieuw model voor meaning-based leadership
Meaning-based leadership De kern van leiderschap in organisaties is om alle betrokkenen te motiveren om het doel van de organisatie na te streven. Het senior management moet daartoe uitdragen waarom…
Een studie naar de invloed van de samenstelling van ‘employee voice’
A Configural Approach to Understanding Voice Behavior in Teams De ‘stem van de medewerker’ (ofwel employee voice) betreft de mate waarin medewerkers ervaren dat het geven van je eigen mening…
Wie goed doet, goed ontmoet? Onderzoek naar de relatie tussen ethisch leiderschap en bedrijfsprestaties
Doing Well by Doing Good? Analyzing the Relationship Between CEO Ethical Leadership and Firm Performance Bedrijfsethiek en de economische prestaties van een bedrijf worden traditioneel vaak beschouwd als doelen die…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company