Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat is happiness & engagement?

Employee happiness en engagement zijn nauw aan elkaar verbonden. Happiness betreft een positief gevoel. Engagement betreft de mate waarin iemand op emotioneel niveau gecommitteerd is aan het bedrijf en de eigen verantwoordelijkheden. Beiden versterken elkaar. Wanneer iemand zich betrokken voelt heeft dat een positieve invloed op het geluksgevoel. Ergens onderdeel van willen zijn is ook een universele behoefte. Andersom functioneren mensen die lekker in hun vel zitten beter in hun werk en ervaren bijvoorbeeld minder snel werkdruk.

Hoe meet je happiness & engagement?

Happiness is een specifieke emotie die iedereen anders ervaart. Wat de ene persoon een geluksgevoel geeft, kan voor de ander minder relevant zijn. Wanneer in een werknemerstevredenheidsonderzoek eenvoudig de vraag wordt gesteld hoe gelukkig iemand zich voelt krijg je dus een antwoord dat betrekking kan hebben op allerlei aspecten. Het is daarom van belang om een goede meetschaal te gebruiken om zowel het positieve en negatieve gevoel te meten, als de betrokkenheid.

Drijfveren van happiness & enagement

Achter de ‘drivers’ van wekgeluk en betrokkenheid is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Door deze drivers te onderzoeken in relatie tot het huidige werkgeluk en betrokkenheid kun je bepalen aan welke factoren jouw organisatie moet werken om het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Mogelijk moeten mensen  binnen jouw organisatie op verschillende niveaus aan de slag. Sommige teams moeten wellicht werken aan ‘psychological safety’ terwijl in een ander bedrijfsonderdeel juist ‘meaning-based leadership’ of ’empowerment’ aandacht behoeft. De Happiness & Engagement Scan laat je precies zien waar je aan de slag moet met welke driver.

House of Happiness
Waarom happiness en engagement belangrijk zijn

Happiness heeft gunstige effecten op verschillende organisatieresultaten. Uit een een uitgebreid onderzoek aan de University of Oxford bleek bijvoorbeeld dat werknemers die zich gelukkig voelen tijdens het uitvoeren van hun taken 13% productiever zijn.

Andere studies hebben aangetoond dat organisatiegeluk en engagement geassocieerd zijn met onder meer:

  • verhoogde taakpersistentie
  • meer creativiteit
  • minder verzuim en personeelsverloop
  • hogere klanttevredenheid

Voldoende aanleidingen dus om werk te maken van werkgeluk en betrokkenheid!

Stappenplan Happiness & Engagement

Happiness & Engagement is van belang voor organisaties die hun performance willen verhogen en het verzuim willen verlagen. Maar hoe werk je aan meer werkgeluk en een hogere betrokkenheid binnen jouw organisatie?
In dit stappenplan zetten wij uiteen:

  • Hoe het huidige niveau van Happiness & Engagement gemeten kan worden
  • Wat bewezen drijfveren voor een werkgeluk en betrokkenheid zijn
  • Hoe je komt tot de juiste interventies om werkgeluk en betrokkenheid te verhogen

Download de paper en ontdek hoe je aan de slag kunt en bestaande ontwikkelprogramma’s effectiver kunt maken.

Stappenplan Happiness & Engagement
Downloaden

Gerelateerde publicaties

Laatste blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
kennissessie inclusie
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan…
De Strategietafel
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie. Deelnemers delen kennis, ervaring en…