Skip to content Skip to footer

Module: Program & Project Rationalization

Program & Project Rationalization

Wanneer je weet waar je strategische focus ligt – bij de ‘critical few’ – is gelijk ook duidelijk waar je strategische focus niet ligt – bij de ‘trivial many’. Deze focus is het tastbare resultaat van een Topteam Alignment traject en helpt direct om het bestaande project- en programmaportfolio tegen het licht te houden.

Tijdens een Program & Project Rationalization traject worden alle lopende en voorgenomen projecten en programma’s als volgt ingedeeld:

 • Doorgaan: projecten en programma’s passend bij de strategische focus.
 • Temporiseren: projecten en programma’s die maar marginaal bijdragen aan de strategische focus.
 • Stoppen: projecten en programma’s die niet bijdragen aan de strategische focus.

Aanleidingen:

 • Gebrek aan focus in een groeiend aantal projecten en programma’s.
 • Geen tijd door een overdaad aan projecten en programma’s (door de bomen het bos niet meer zien).
 • De voorziene waarde van de strategie wordt niet gerealiseerd.
 • Hogere indirecte kosten voor re-work.
 • Te hoge werkdruk en toenemend verzuim: door gebrek aan focus is iedereen veel te druk, en niet per se met de goede dingen.

Dit levert het op:

 • Een toetsingskader en proces om projecten en programma’s te prioriteren in lijn met de strategische focus.
 • Een op de strategische focus uitgelijnd projecten- en programmaportfolio.
 • Handelingsperspectief om focus aan te brengen, tijd te creëren en effectiviteit te verhogen.

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company