Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mogelijk moet u de manier veranderen waarop u diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie aanstuurt

You May Need to Change How You Manage Diversity, Equity, and Inclusion

De businesscase voor diversiteit en inclusie houdt in dat organisaties betere prestaties kunnen leveren door te profiteren van hun diversiteit.

Verschillen tussen mensen in hun achtergrond, werkervaring en levenservaring hangen samen met diversiteit aan kennis, inzichten en perspectieven. Door deze diverse informatiebronnen te delen, te bespreken en te integreren, kunnen teams en organisaties:

  • Synergie creëren uit diversiteit om creatiever en innovatiever te zijn.
  • Beslissingen van hogere kwaliteit nemen.
  • Betere oplossingen ontwikkelen voor uitdagende problemen.

Vooral in kenniswerk kan diversiteit daarom een belangrijke troef zijn.

De dagelijkse DEI praktijken van organisaties zijn echter vaak suboptimaal. Vaak dragen ze namelijk wel goed bij aan het bevorderen van gelijke kansen op het werk. Maar meestal zijn ze niet afgestemd op het benutten van het synergetische potentieel van diversiteit.

In deze bijdrage wordt de grondgedachte voor deze conclusie geschetst. Vervolgens wordt besproken langs welke lijnen bedrijven DEI-praktijken kunnen ontwikkelen die meer op- doel om de synergetische voordelen van diversiteit te realiseren.

Publicatie
California Management Review – October 17 – 2022

Naar dit artikel

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Leadership of Cultural Diversity
Leiderschap van culturele diversiteit: de impact van leiderschap
Hoe kunnen cultureel diverse teams op de beste manier worden aangestuurd zodat en prestaties van deze teams worden verbeterd?
Expats and diversity
Hebben expats een voordeel bij het aansturen van cultureel diverse teams?
Hebben expat managers een voordeel bij het managen van cultureel diverse teams in internationale zaken?
Employee voice
Een studie naar de invloed van de samenstelling van ‘employee voice’
A Configural Approach to Understanding Voice Behavior in Teams De ‘stem van de medewerker’ (ofwel employee voice) betreft de mate waarin medewerkers ervaren dat het geven van je eigen mening over mogelijke verbeteringen bevorderlijk is…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company