Skip to content Skip to footer

Diversity & Inclusion Scan

Diversity & Inclusion zorgt voor een beter presterende organisatie. Wanneer inclusie geborgd is, nemen teams met een hogere diversiteit bijvoorbeeld betere beslissingen. Tegelijk wordt de maatschappelijke druk op organisaties om diversiteit te omarmen én aan te tonen steeds groter. Diversiteit op de werkvloer betekent dat je organisatie bestaat uit een mix van mensen van bijvoorbeeld verschillend geslacht, geloof, geaardheid, etnische afkomst en leeftijd. Inclusie – je gewaardeerd onderdeel van de organisatie voelen – is noodzakelijk om een dergelijke diverse werkvloer op te bouwen en in stand te houden. 

Hoe meet je inclusie?

Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan en standhouden. Heeft jouw organisatie geen inclusief klimaat, dan gaan mensen sneller weg – en juist die mensen die je organisatie meer divers maken. Simpelweg, omdat niet iedereen zich echt thuis voelt in een organisatie. We meten bij een Diversity & Inclusion Scan daarom een combinatie van drivers die een inclusievere organisatie mogelijk maken, zoals:

 • Identificatie met het grotere geheel: Komen persoonlijke normen en waarden overeen met dit van de organisatie?
Identificatie met je organisatie
 • Verplaatsen in elkaars perspectief: Zijn teamleden in staat zich te verplaatsen in andere teamleden?
Verplaatsen in elkaar
 • Leiderschap vanuit betekenis: Verbinden leidinggevenden de waarden van de organisatie aan de strategie?
Leiderschap vanuit betekenis
 • Stem van de medewerker: In welke mate kunnen medewerkers hun ideeën, meningen, suggesties en alternatieve opvattingen
  uitspreken?
Stem van de medewerker
 • Psychologische veiligheid: Voelen mensen zich veilig om in aanwezigheid van anderen te zijn wie ze zijn?
Psychologische veiligehid

De voordelen van diversiteit & inclusie:

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een hogere diversiteit en inclusie resulteert in onder meer:

 • Productiever teams die een hoogwaardigere output leveren;
 • Teams die betere beslissingen nemen;
 • Teams die complexe problemen beter kunnen oplossen;
 • Teams die innovatiever zijn.

De Diversity & Inclusion Scan

Dit kun je verwachten wanneer je een Diversity & Inclusion Scan laat uitvoeren:

 • Vlekkeloze survey operatie: Je krijgt de professionele uitvoering van de Do Better Scan in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele en servicegerichte online survey, op een manier waarbij je je nergens zorgen over hoeft te maken.
 • Do Better Dashboards: Je krijgt een kristalhelder en fijnmazig inzicht in maatstaven en drijfveren in een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar dashboard.
 • Systemische diagnose en chirurgische precisie: Je komt te weten wat volgens de data de sterkste drijfveren van zijn voor de organisatie als geheel. Deze systemische diagnose vertelt je precies waar je je verbeterinterventies op hebt te richten.
 • Haarfijn handelingsperspectief: In relatie tot de gemeten uitkomsten toont het Do Better Dashboard ook maatstaven voor de kritieke drijfveren van vitaliteit. Op deze manier leert elk team hoe vitaal de organisatie als geheel is, wat de systemische oorzaken van deze uitkomst zijn en welke acties lokaal nodig zijn om op teamniveau bij te kunnen dragen aan een betere uitkomst.

Wil je vrijblijvend meer weten wat onze aanpak specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan een afspraak in. We vertellen je graag over onze werkwijze, tooling en de impact die je kunt maken.

Voorbeeld dashboard

De kracht van onze Do Better Scan schuilt enerzijds in de wetenschappelijke achtergrond en anderzijds in de eenvoud. Teams hebben in één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel. Onderstaand dashboard geeft een impressie van de inzichten die op teamniveau gedeeld kunnen worden.

Diversity & Inclusion

Productsheet downloaden

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruitziet binnen het domein Diversity & Inclusion? Download dan de productsheet met meer informatie.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Het gebruik van sociale netwerken en de impact daarvan op de leiderschapsontwikkeling van minderheden
Onderzoekers hebben aangetoond dat beperkingen in de sociale netwerken van minderheden kunnen leiden tot beperkingen in toegang tot sociaal kapitaal.
Gender en leiderschapsaspiraties
Gender and leadership aspiration: Supervisor gender, support, and job control. Inzicht in de rol van gender op leiderschapsaspiraties is van belang. Bovenal wanneer vrouwelijke leiders ondervertegenwoordigd zijn. De ambitie om…
Mogelijk moet u de manier veranderen waarop u diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie aanstuurt
You May Need to Change How You Manage Diversity, Equity, and Inclusion De businesscase voor diversiteit en inclusie houdt in dat organisaties betere prestaties kunnen leveren door te profiteren van…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company