Skip to content Skip to footer

Stap 1: Diagnose

Diagnose

Aan de basis van onze interventieaanpak ligt een  diagnose, altijd uitgevoerd met een van onze Do Better Scans. Te beginnen met een allereerste nulmeting, die we in de tijd opvolgen met jaarlijkse effectmetingen (en eventueel met tussentijdse pulsmetingen). Meetuitkomsten laten je precies zien wat er ‘onder de oppervlakte’ speelt, in de haarvaten van je organisatie. Ook zijn onze metingen zodanig ontwikkeld, dat meetuitkomsten je een praktisch handelingsperspectief bieden voor directe actie: je weet exact wat je waar in de organisatie te doen hebt en welke gebieden aandacht nodig hebben om met voorspelbare impact te kunnen werken aan duurzame verbetering van het strategische alignment binnen de organisatie.

Diagnose

Evidence-based

Onze Do Better Scans zijn volledig compliant met de voorwaarden van evidence-based werken. Dit betekent dat ze onder meer voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  • Do Better Scans onderzoeken alleen verbanden tussen het doel (uitkomst) dat je wilt bereiken en de factoren (drivers) die je daarvoor kunt beïnvloeden. Daarvoor maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen correlaties.
  • Do Better Scans zijn gevalideerde meetinstrumenten waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten is gegarandeerd en de impact die je gaat maken voorspelbaar wordt.
  • Door statistisch analyse van samenhang en effecten identificeren we de drivers die er bij jouw organisaties echt toe doen. Want ook al scoort jouw organisatie op een driver lager dan gemiddeld, dan hoeft dit nog niet een factor te zijn die in een verbeterprogramma de meeste impact gaat maken.

Inzicht in verbetermogelijkheden op teamniveau

Het meten is een interventie op zich gezien het participatieve karakter ervan: iedereen in de organisatie wordt betrokken in een online bevraging (survey), waarbij anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn gegarandeerd en de kans op ‘sociaal wenselijke’ beantwoording is geminimaliseerd.

De survey leidt dus niet alleen tot inzicht, maar ook tot een uitgebreid overzicht van verbetermogelijkheden op teamniveau. Bekijk een voorbeeld rapportage van een Strategic Alignment Scan op teamniveau.

Do Better Rapportage

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company