Skip to content Skip to footer

Evidence-based

Evidence-based practice

Een begrip dat steeds vaker in de mond wordt genomen bij het veranderen en verbeteren van organisaties is evidence-based. Het is ook de manier van werken waar de The Better Company voor staat. Maar wat is dat nu eigenlijk, evidence-based? Letterlijk betekent het dat je je baseert op bewijs. Dus evidence-based verbeteren, dat is een manier van verbeteren waarbij je uitgaat van geleverd bewijs. Daarbij is data uit gevalideerde people-surveys een belangrijke bouwsteen.

Evidence-based werken binnen het ‘people domein’

Binnen organisaties bestaat nog wel eens een gebrek aan kennis over wat echte data op het ‘people domein’ nu precies zijn, en wat je eruit kunt afleiden en concluderen. Neem het gemiddelde medewerkerstevredenheidsonderzoek als voorbeeld, dat zijn vaak sterk vereenvoudigde metingen gebaseerd op gemankeerde survey designs. De prijs die je daarmee betaalt is serieus, namelijk: je verkrijgt geen echte data, zodat je niet kunt rekenen aan de data en dus ook niet de juiste vervolgacties kunt definiëren. Oftewel, je vindt geen betekenisvolle aanknopingspunten voor echte verbetering. Met rekenen bedoelen we: het vinden van statistisch significante samenhang tussen alle factoren die met de survey worden gemeten, en een te beïnvloeden uitkomst zoals alignment. Evidence-based werken kent een aantal voorwaarden die helaas nog maar zelden consistent worden gebruikt in de praktijk. We noemen de 3 belangrijkste.

Voorwaarde 1: Gebruik wetenschappelijk bewezen drivers

Door gebruik te maken van wetenschappelijk bewezen drivers wordt het mogelijk om aan een maakbare uitkomst te werken. Samengevat moeten bij een evidence-based survey de relatie tussen oorzaak (driver) en gevolg (uitkomst) wetenschappelijk bewezen zijn:

Driver

Een wetenschappelijk bewezen factor die de uitkomstvariabele daadwerkelijk kan beïnvloeden. Door onze meetmethode weet je op welke drivers jouw organisatie zich moet richten.

Uitkomst

Betreft een bepaalde situatie die je wenst te bereiken, bijvoorbeeld een betere alignment, een hogere engagement of een meer inclusieve organisatie.

Voorwaarde 2: Gebruik gevalideerde meetinstrumenten

Om evidence-based te kunnen werken moet je meetinstrument wel gevalideerd zijn. Als een instrument gevalideerd is, dan betekent dit dat er onderzoek is gedaan naar de validiteit en de betrouwbaarheid ervan: het instrument meet daadwerkelijk wat het moet meten, ook als het gebruikt wordt in verschillende situaties door verschillende personen.

Voorwaarde 3: Richt je op samenhang en effecten, niet op gemiddelden en benchmarks

Door integraal te meten – bewezen drivers in relatie tot gewenste uitkomsten – verzamel je data over zowel oorzaak als gevolg en kunnen we statistisch toetsen welke drivers in de unieke context van jouw organisatie het allerbelangrijkst zijn om aan te gaan ‘sleutelen’ met gerichte verbeterinterventies. Dat zijn namelijk die paar drivers die volgens de data de grootste, de sterkste invloed vertonen op de gemeten uitkomst. Het gaat dus om het vinden en vaststellen van statistisch significante samenhang. Zodat je precies weet op welke knoppen je in jouw unieke geval moet gaan drukken om met voorspelbare impact werk te kunnen maken van een betere uitkomst.

Gevalideerde meetinstrumenten worden in de gedragswetenschap breed toegepast. Door gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek binnen meer specifiek het domein van de Organisatie- en Managementwetenschap is het mogelijk om people management net zo evidence-based te maken als bijvoorbeeld financieel management of supply chain management. De wetenschap biedt een pakhuis aan kennis over bewezen relaties tussen drivers en uitkomsten en over bijbehorende, gevalideerde manieren van meten. Bedrijven en organisaties kunnen gebruik maken van deze kennis om onderbouwende managementbeslissingen te maken. The Better Company weet dit pakhuis gericht te gebruiken voor specifieke situaties in de praktijk door de inzet van onze Do Better Scans.

Evidence based
Blog: Evidence-based verbeteren en gevalideerd meten

Lees uitgebreid verder over evidence-based verbeteren, de rol van de wetenschap en het inzetten van gevalideerde meetinstrumenten in onze blog.
LEES VERDER

Ontdenk onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company