Skip to content Skip to footer

Let’s do better,  become a Better Company

Wij helpen organisaties om meetbaar te werken aan mensgerichte doelen. Dat kan bijvoorbeeld beginnen bij het op één lijn brengen van een directie over de strategie. Of het verbeteren van het strategisch alignment van de organisatie als geheel. Het verbeteren van inclusie en diversiteit of het vergroten van de vitaliteit en veranderbereidheid. Daarbij maken we eerst inzichtelijk aan welke factoren de verschillende teams binnen een organisatie moeten werken. Voor dat inzicht gebruiken we onze wetenschappelijk onderbouwde Do Better Scans. Met onze aanpak kan ook jouw organisatie een betere versie van zichzelf worden.

Do Better Modules

Do Better Modules

Maak waardevolle en praktische stappen om het strategisch alignment binnen jouw organisatie op korte termijn te verbeteren.

Roadmap

Do Better Roadmap

Ontdek onze unieke aanpak waarmee je heel precies en gericht aan de slag kunt met verbeteringen binnen jouw organisatie.

Do Better Scans

Do Better Scans

Onderzoek jouw organisatie op basis van gevalideerde meetschalen en ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Gebaseerd op wetenschap

Zowel onze ontstaansgeschiedenis als de doorontwikkeling van onze meetmethoden vinden hun oorsprong in de wetenschap. Regelmatig publiceren onze wetenschappelijk directeur en aan The Better Company verbonden research associates nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Laatste blogs

Laatste paper

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company