Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions

Visionair leiderschap en het nastreven van organisatorische visies

Bijzondere prestaties van organisaties worden vaak toegeschreven aan leiders die een overtuigende toekomstvisie verwoorden. Denk bijvoorbeeld aan de successen van leiders als Elon Musk, Bill Gates en John F. Kennedy. De communicatie van de visie speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit proefschrift onderzoekt Begüm Bilgin drie factoren die de overtuigende aantrekkingskracht van visionair leiderschap kunnen beïnvloeden. In drie empirische hoofdstukken wordt gekeken naar:

  • De positie van de visionaire leider binnen de organisatorische hiërarchie, wat de legitimiteit van visiecommunicatie kan beïnvloeden. Hierbij wordt onder meer geconcludeerd dat de effectiviteit van visionair leiderschap negatief wordt beïnvloed wanneer dit wordt vertoond door leiders die zich lager in de organisatorische hiërarchie bevinden.
  • De afstemming tussen externe en interne visiecommunicatie, wat de legitimiteit van het visionaire leiderschap van de organisatie in de ogen van volgers kan (de)legitimeren. Op dit aspect wordt onder meer geconstateerd dat een mismatch tussen externe en interne communicatie van de visie negatieve gevolgen kan hebben voor het nastreven van de visie. Deze mismatch kan namelijk de legitimiteit van de visiecommunicatie ondermijnen.
  • De toewijzing van middelen door de organisatie voor het nastreven van de visie. Hierover concludeert het proefschrift dat het inzetten van organisatorische middelen ter ondersteuning van de visie de effectiviteit van visionair leiderschap aanzienlijk kan vergroten. Deze investeringen versterken mogelijk de legitimiteit van de visiecommunicatie.

Download dit proefschrift om meer inzicht te krijgen in de factoren die de effectiviteit van visionair leiderschap beïnvloeden.

Publicatie
Proefschrift Juni 2024, Erasmus Research Institute of Management

Auteur
Bilgin, B,

Supervisors/Advisors
van Knippenberg, D., Supervisor
Hoever, I, Co-supervisor

Naar dit proefschrift

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering, des te meer anticiperen ze…
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company