Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat is strategic alignment?

Strategisch alignment is de mate waarin alle neuzen dezelfde kant opstaan; als medewerkers de strategie omarmen en leidraad laten zijn in hun werk. Wanneer we met z’n allen aligned zijn op de strategie van de organisatie, dan zitten we allemaal op dezelfde lijn over wat we willen bereiken ( welke strategische doelen we nastreven),  hoe we die doelen willen bereiken (welke strategische keuzes we moeten maken om die doelen te behalen) en waarom we die doelen willen bereiken (wat ons hogere doel en bestaansrecht is, welke waarden liggen daaraan ten grondslag).

Een strategie hebben is één ding, hem goed en effectief uitvoeren, dat is een andere uitdaging. Want je kunt de beste strategie van de wereld hebben, als  de mensen in je organisatie die strategie niet in de praktijk brengen, heb je er helemaal niks aan. Strategie valt of staat bij een goede implementatie ervan. Onderzoek laat zien dat twee derde tot driekwart van de grote organisaties worstelt om hun strategie geïmplementeerd te krijgen. Hoe zorg je er nou voor dat de mensen in je organisatie de strategie willen en kunnen uitvoeren? Dat begint bij strategisch alignment!

Waarom het logisch is dat we in eerste instantie niet aligned zijn

Vaak vragen mensen ons ook of het wel echt nodig is om met elkaar aligned te zijn. Is het niet heel logisch en juist goed wanneer verschillende board leden of verschillende groepen in de organisatie verschillende of afwijkende ideeën, voorkeuren en meningen hebben over wat onze strategie zou moeten zijn? We zijn toch immers overal ergens anders van, we zijn toch allemaal ergens anders verantwoordelijk voor? Dan is het toch niet vreemd dat we anders in de wedstrijd staan?

Vreemd is het zeker niet. We zijn namelijk gedwongen om door ons eigen unieke “filter” naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen als menselijke soort niet anders. We zijn helaas cognitief beperkt, kunnen maar een zekere hoeveelheid data verwerken en moeten daarom een mentaal model “tussen onze oren” creëren waarmee we heel selectief informatie filteren. Vanwege al onze unieke levenservaringen, opleidingen, voorkeuren, interesses, etc. maken we allemaal een uniek model. Dit geldt ook voor zoiets als de bedrijfsstrategie: “Strategy is in the eye of the beholder.” Laat de Marketing directeur en de Operations directeur naar dezelfde bedrijfsstrategie kijken en ze halen er (totaal) andere prioriteiten uit. En zullen daar ook naar gaan handelen. Waarbij de één  linksaf gaat, en de ander rechtsaf. Volstrekt logisch allemaal. Maar tegelijkertijd ook volstrekt disfunctioneel.

Waarom het toch belangrijk is om tot strategic alignment te komen

Een meta-analyse van maar liefst 78 studies van Van Knippenberg en collega’s uit 2018 naar dit onderwerp laat zien dat wanneer er in de Board onenigheid is over de strategie en boardleden verschillende standpunten hebben ten aanzien van de strategie, dit juist tot slechtere besluitvorming en ook slechtere organisatieprestaties leidt.

Maar waarom is dat zo? Ook daar geeft deze meta-analyse ons inzicht in: wanneer boardleden verschillende ideeën, voorkeuren en meningen hebben over de strategie, heeft dit een negatieve invloed op de onderlinge relaties in de board. Het leidt tot meer spanningen en conflicten, omdat er nu eenmaal vaak het idee heerst: zij die het niet met me eens zijn, vinden me niet aardig. En zij die mijn standpunten in twijfel trekken, trekken mijn capaciteiten en kennis in twijfel. Dit zorgt voor  stress, ontevredenheid en het idee dat leden tegenstrijdige belangen behartigen en hun eigen posities en doelen moeten beschermen.

Die slechtere onderlinge relaties en ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen zorgen voor slechtere onderlinge communicatie en dit leidt tot suboptimale besluitvorming. Voor goede besluitvorming is het uitwisselen, bediscussiëren en integreren van informatie, inzichten en perspectieven nodig, maar dat is nu juist wat er meestal niet gebeurt in deze teams. In deze teams worden informatie, inzichten en perspectieven vaak juist niet openlijk gedeeld, omdat leden het achterste van hun tong niet durven of willen laten zien.

En als de board al niet op dezelfde pagina zit over de strategie , zal zich dat richting de werkvloer alleen maar uitvergroten. Het kiertje licht dat aan de bovenkant van de organisatie schijnt tussen uiteenlopende visies over de strategie, vertaalt zich richting werkvloer door tot een lasershow.

In het kort: disalignment zorgt voor slechtere onderlinge relaties en daarmee communicatie, wat leidt tot slechtere strategische besluitvorming en slechtere organisatieprestaties. Het is dus van belang om tot strategisch alignment te komen. En hoewel onze hersenen er niet perse op gebouwd zijn, alignment is maakbaar!

Stappenplan Strategic Alignment

Strategic alignment is voor vrijwel iedere organisatie van belang. Maar hoe werk je aan aspecten als leiderschap, gedrag, samenwerking en cultuur om tot een betere alignment te komen?
In dit stappenplan zetten wij uiteen:

  • Hoe het huidige niveau van alignment gemeten kan worden
  • Wat bewezen drijfveren voor een betere alignment zijn
  • Hoe je komt tot de juiste interventies om alignment te verhogen

Download de paper en ontdek hoe je aan de slag kunt en bestaande ontwikkelprogramma’s effectiver kunt maken.

Stappenplan strategic alignment
Downloaden

Gerelateerde publicaties

Laatste blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
kennissessie inclusie
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan…
De Strategietafel
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie. Deelnemers delen kennis, ervaring en…