Skip to content Skip to footer

Hero Employer Scan

Meet jij nog ouderwets aan medewerkerstevredenheid? En vergelijk je de uitkomsten vervolgens met sector-brede benchmarks? Terwijl eigenlijk onduidelijk is wat medewerkers in de specifieke context van jouw organisatie nu echt belangrijk vinden? Mogelijk sla je plank dan behoorlijk mis. Om echte impact te maken draaien Hero Employers de zaken eerst om.

Met de Hero Employer Scan werken aan de ambitie ‘Employer of Choice’

De term ´Employer of Choice´ zien we steeds vaker voorbij komen. Letterlijk vertraald betekent de term niets meer dan ‘voorkeurs werkgever’. Vervolgens gaat het vaak over medewerkerstevredenheid. Maar ‘tevredenheid’ is een zeer breed begrip. Hoe zorg je er dan als organisatie voor dat professionals voor jou kiezen? Daarvoor zijn inzichten nodig die alleen jouw medewerkers kunnen geven.

Met de Hero Employer Scan meten we exact wat maakt dat medewerkers jouw organisatie zó onweerstaanbaar aantrekkelijk vinden dat ze jou als werkgever kiezen. Nu én in de toekomst. Op welke aspecten moet je het verschil gaan maken? En hoe weet je of dat verschil, ook wel je ‘employee value proposition’, ook echt waarmaakt? Je kunt daar allerlei vooringenomen ideeën over hebben. Of je kunt uitgaan van onduidelijk samengestelde benchmarks. Maar de enigen die het je echt kunnen vertellen, dat zijn de mensen in jouw eigen organisatie.

Wat vinden jouw medewerkers nu écht belangrijk?

Meten is weten. Maar je moet wel eerst weten wat en hoe je moet meten. Kortom: welke vragen je moet stellen met je employee survey om echte, betrouwbare data te verzamelen. Ook hier staat de gedragswetenschap ons ten dienste.

We hebben het wetenschappelijk onderbouwde construct ‘Hero Employer’ precies daarvoor ontwikkeld. Dit construct onderzoekt welke dimensies binnen de specifieke context van jouw organisatie bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van jouw organisatie als werkgever. 

 • Aantrekkelijkheid als werkgever: De mate waarin medewerkers de organisatie als aantrekkelijk ervaren om voor te werken.
Aantrekkelijkheid
 • Innovatief: De mate waarin medewerkers ruimte krijgen om innovatieve ideëen uit te werken en creativiteit wordt aangemoedigd.
Innovatief
 • Groei en ontwikkelkansen: De mate waarin medewerkers zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen.
Groei en ontwikkelkansen
 • Echt duurzaam: De mate waarin de organisatie daadwerkelijk stappen zet richting een duurzame toekomst.
Echt duurzaam
 • Ethisch leiderschap: Ervaren medewerkers een cultuur waarin eerlijkheid en rechtvaardigheid voorop staat?
Ethisch leiderschap
 • Arbeidsvoorwaarden: De aanwezigheid van goede, flexibele en passende arbeidsvoorwaarden die ingevuld kunnen worden naar de wens van de werknemer.
Arbeidsvoorwaarden

De voordelen van deze inzichten

Met de Hero Employer scan:

 • Krijg je inzicht in de mate waarin iedere dimensie bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van jouw organisatie.
 • Kun je gericht werken aan dimensies die jouw medewerkers het allerbelangrijkste vinden. 

 • Signaleer je welke dimensies volgens jouw medewerkers nog onvoldoende zijn ontwikkeld. 

Kortom, de Hero Employer Scan is een ‘marktonderzoek’ over het werkgeverschap binnen de eigen organisatie. De uitkomsten geven concrete handvatten om de ambitie ‘Employer of Choice’ te realiseren.

Met onze themagerichte Do Better Scans kan vervolgens werk worden gemaakt van het verbeterpotentieel.

De Hero Employer Scan

Dit kun je verwachten wanneer je een Hero Employer Scan laat uitvoeren:

 • Vlekkeloze survey operatie: Je krijgt de professionele uitvoering van de Do Better Scan in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele en servicegerichte online survey, op een manier waarbij je je nergens zorgen over hoeft te maken.
 • Do Better Dashboards: Je krijgt een kristalhelder en fijnmazig inzicht in de dimensies in een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar dashboard.
 • Systemische diagnose en chirurgische precisie: Je komt te weten wat volgens de data de belangrijkste dimensies zijn voor de aantrekkelijkheid van de organisatie. Deze systemische diagnose vertelt je precies waar je je aandacht op hebt te richten om ‘Employer of Choice’ te worden.

Wil je vrijblijvend meer weten wat onze aanpak specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan een afspraak in. We vertellen je graag over onze werkwijze, tooling en de impact die je kunt maken.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Een nieuw model voor meaning-based leadership
Meaning-based leadership De kern van leiderschap in organisaties is om alle betrokkenen te motiveren om het doel van de organisatie na te streven. Het senior management moet daartoe uitdragen waarom…
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering,…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company