Skip to content Skip to footer

Do Better Scans

Met onze Do Better Scans laten wij je precies zien welke gebieden aandacht nodig hebben. Dat doen we door een meting uit te voeren, met gevalideerde meetschalen gebaseerd op ruim 40 jaar aan internationaal wetenschappelijk onderzoek. De meting gaat volgens een ontworpen survey waar verschillende vragen aan bod komen die jouw medewerkers invullen.

Het resultaat van de meting? Je krijgt helder inzicht in de drivers die belangrijk zijn voor jouw organisatie. The Better Company biedt een aantal Do Better Scans, gericht op de volgende domeinen:

Strategic Alignment Scan
We meten bij een Strategic Alignment Scan een bedrijfsspecifieke combinatie van drivers waar teams concreet mee aan de slag kunnen om het alignment structureel te vergroten.
Diversity & Inclusion Scan
Met de Diversity & Inclusion Scan krijg je inzicht in de combinatie van drivers waaraan de teams in jouw organisatie moeten werken om een inclusievere organisatie mogelijk maken.
Happiness & Engagement Scan
Ontdek met onze Happiness & Engagement Scan aan welke factoren de teams in jouw organisatie moeten werken om werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers te optimaliseren.
Vitality & Change Readiness Scan
Meet de achterliggende drijfveren van vitaliteit en veranderbereidheid in jouw organisatie om ondanks een hoge werk- en veranderdruk een duurzame relatie te ontwikkelen met iedere medewerker.
Strategic Alignment Quick Scan
Kom op één lijn over de strategische waarden, keuzes en doelen voor een concrete, heldere en gedragen ‘strategie op 1A4’.
Psychological Safety Scan
Met de Psychological Safety Scan krijg je inzicht in de combinatie van drivers waaraan de teams in jouw organisatie moeten werken om de psychologische en sociale veiligeheid te vergroten.
Integrity & Social Responsibility Scan
Hoe bouw je aan een hogere integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen je organisatie?
Sustainability Mindset Scan
Met de Sustainability Mindset Scan krijg je inzicht in de factoren die bij jouw organisatie de meeste impact maken om de duurzaam gedrag naar een hoger niveau te brengen.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company