Skip to content Skip to footer

Strategic Alignment Scan

Als de bedrijfsstrategie binnen jouw organisatie een gedeeld begrip en een geïntegreerd onderdeel is, spreken we over strategisch alignment. Dan staan alle neuzen dezelfde kant op en is de strategie bij iedere werknemer zowel prioriteit als top of mind. Dan wordt het makkelijk om collectief een focus te bepalen en hier effectief uitvoering aan te geven. Hoe hoger het strategisch alignment van mensen, hoe beter je organisatie zal presteren. Doelen worden makkelijker en sneller behaald. Maar ook de bevlogenheid en het werkgeluk van jouw medewerkers gaat omhoog. Ze kunnen elke dag betekenis geven aan hun werk door hun tastbare én zinvolle bijdrage aan de strategie.

Hoe meet je Strategic Alignment?

Met onze Strategic Alignment Scan meet je alignment binnen jouw organisatie. In totaal zijn er 45 drivers te onderscheiden binnen de meting. Gedurende de interviews komen we tot de 10 a 12 drivers die van toepassing kunnen zijn binnen jouw organisatie. Deze zullen we tijdens de meting actief uitvragen. De drivers zijn altijd op maat en voor elke organisatie anders. Enkele voorbeelden van drivers zijn:

  • Visionair leiderschap: Is de leidinggevende in staat om een helder en inspirerend toekomstbeeld van de organisatie neer te zetten?
Visionar leiderschap
  • Identificatie met je organisatie: Identificeert je team zich met de normen en waarden van de organisatie als geheel?
Identificatie met je organisatie
  • Strategic involvement: Hebben medewerkers het gevoel dat ze betrokken zijn de strategievorming?
Strategic involvement
  • Transparante informatiedeling: Is de communicatie over het verloop van het strategieproces open, eerlijk en duidelijk?
Transparante informatiedeling
  • Doorvertaling van de strategie: Is het team in staat om de strategie te vertalen naar dagelijkse werkzaamheden?
Doorvertaling van de strategie
  • Verbindend leiderschap: Zien leidinggevenden het als hun taak om voorbij de grenzen van het eigen team te denken en te handelen?
Verbindend leiderschap

De voordelen van strategisch alignment:

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een hogere alignment resulteert in onder meer:

  • Betere (financiële) prestaties op het niveau van de totale organisatie.
  • Effectieve strategie implementatie door het collectief.
  • Groter individueel werkgeluk én betekenisvoller werk, waardoor de motivatie versterkt en de ervaren werkdruk vermindert.
  • Een betere flow in de samenwerking tussen mensen en teams, waardoor onderling wantrouwen en onbegrip vermindert.

Do Better Scan Preview

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruitziet binnen het domein Strategy & Alignment? Dan geven we je graag een sneak preview van onze scan. Je kunt er doorheen klikken en jezelf voorstellen wat deze vragen en mogelijke antwoorden kunnen betekenen voor jouw organisatie. Wil je na de sneak preview aan de slag? Dan maken we een toegespitste scan gebaseerd op jouw organisatie.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie…
Senior management conflict
Conflicten tussen senior managers leiden tot slechtere organisatorische resultaten
Waar diversiteit van gedachten een troef kan zijn, geldt dit niet voor uiteenlopende meningen over de strategische richting van het bedrijf onder het senior management.
Kennisintegratie
Kennisintegratie tussen groepen: de rol van metakennis en boundary spanners
Intergroepskennisintegratie omvat het verwerven, verwerken en gebruiken van kennis over groepsgrenzen heen. Intergroepskennisintegratie is een kritieke bron van concurrentievoordeel in moderne organisaties.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company