Skip to content Skip to footer

Module: Topteam Alignment

Topteam Alignment

In welke onderneming of organisatie je ook komt, er is een strategie gedefinieerd en er zijn strategische doelen gesteld. Toch blijken leden uit de directie of het management dezelfde strategie vaak anders te begrijpen én uit te leggen en werken ze allemaal aan andere doelen. En dat werkt dus niet, zo heeft de wetenschap aangetoond.

De module Topteam Alignment zorgt voor een concrete, begrijpelijke en duidelijke koers op basis van strategische doelen, keuzes en waarden die daadwerkelijk gedeeld worden en als gemeenschappelijk worden gezien door het topteam. Zo’n team is allesbepalend voor alignment in de bredere organisatie, want ‘alignment trickles down’: als het er aan de top van de organisatie niet is, hoef je het op de werkvloer niet te verwachten.

Het startpunt is een Strategic Alignment Quick Scan waarin duidelijk wordt hoe men binnen de directie of het management over de strategie denkt. Aansluitend voeren we strategische dialoog sessies en/of workshops met het team waarin we het alignment verhogen en een gedeelde strategische agenda opstellen.

Aanleidingen:

  • Onduidelijkheid over de strategische koers binnen de organisatie.
  • Moeite bij het stellen van prioriteiten in projecten en programma’s.
  • Onvoldoende draagvlak en eigenaarschap van de strategie onder het topteam.
  • Behoefte aan een vertaling van de strategie naar de organisatie.
  • Het ontstaan van initiatieven die niet in lijn liggen met de strategie.

.

Dit levert het op:

  • Een concrete, heldere en door het topteam gedragen ‘strategie op 1A4’.
  • Eigenaarschap met betrekking tot deze strategie in het topteam.
  • Een strategisch narratief voor het betrekken en activeren van de organisatie.
  • Handelingsperspectief om alignment op strategische onderwerpen te versterken.

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company