Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diversity & Inclusion

Wat is diversiteit & inclusie?

De begrippen diversiteit en inclusie (D&I) gaan hand in hand. Diversiteit op de werkvloer gaat over de verschillen in onder meer achtergrond, gender en afkomst van medewerkers. En inclusie gaat over de manier waarop de organisatie omgaat met die verschillen. Voelen mensen van alle verschillende achtergronden zich op hun gemak, worden ze in dezelfde mate uitgedaagd en is er wederzijds respect voor elkaar? Een inclusieve organisatie maakt diversiteit dus mogelijk.

Diversiteit en inclusie zijn actuele thema’s op de managementagenda. Maar D&I is meer dan beleid, programma’s of personeelsbezetting. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werkgevers die diversiteit omarmen en op de juiste manier managen hun concurrenten kunnen overtreffen.

Diversiteit en inclusie zijn verschillende concepten

Hoewel diversiteit en inclusie onderling verbonden zijn, zijn de concepten niet uitwisselbaar. Diversiteit gaat over representatie of de samenstelling van een entiteit. Inclusie gaat over hoe goed de bijdragen, aanwezigheid en perspectieven van verschillende groepen mensen worden gewaardeerd en geïntegreerd in een omgeving.

Een omgeving waarin veel verschillende geslachten, rassen, nationaliteiten en seksuele geaardheden en identiteiten aanwezig zijn, maar waarin alleen de perspectieven van bepaalde groepen worden gewaardeerd of enige autoriteit of invloed hebben, kan divers zijn, maar niet inclusief.

Wat is diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Een diverse en inclusieve werkplek zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht wie ze zijn of wat ze voor het bedrijf doen, zich op alle gebieden van de werkplek even betrokken en ondersteund voelt. Het gedeelte “alle gebieden” is belangrijk.

Heeft u diversiteit in uw rekrutering, in elk van uw afdelingen en in uw leiderschap? Of heb je een werkplek waar 50% van je werknemers vrouw is, maar 0% van je vrouw manager is? Heeft u over het algemeen een goede vertegenwoordiging van medewerkers van kleur, maar zitten ze allemaal op dezelfde afdeling?

Deze veelzeggende vragen onthullen echte diversiteit en inclusie op de werkplek.

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk?

Onderzoek heeft veel voordelen van een diverse en inclusieve werkplek aangetoond. We noemen er hier een aantal.

De voordelen van een divers personeelsbestand zijn:

  • Teams zijn productiever en leveren hoogwaardigere output;
  • Teams nemen betere beslissingen;
  • Teams kunnen complexe problemen beter oplossen;
  • Teams zijn innovatiever.

De voordelen van een inclusief klimaat zijn:

  • Waarborg voor duurzaam betere diversiteit;
  • Voorwaarde voor goed werkgeverschap: ‘the right thing to do’;
  • Grotere aantrekkelijkheid als werkgever op een almaar krapper wordende arbeidsmarkt;
  • ‘License to operate’: D&I op orde hebben wordt meer en meer een verplichting onder toenemende druk van ESG-rapportage eisen.

Gerelateerde publicaties

Laatste blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
kennissessie inclusie
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan…
De Strategietafel
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie. Deelnemers delen kennis, ervaring en…