Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat is psychologische veiligheid?

De psychologische veiligheid van een organisatie betreft de mate waarin individuen zich veilig voelen om zichzelf te uiten, ideeën te delen en fouten te maken zonder negatieve consequenties te ervaren. Wanneer de psychologische veiligheid op orde is, durven teamleden risico’s te nemen, creativiteit te tonen en openlijk feedback te geven en te ontvangen.

Video afspelen over amy edmondson psychological safety
De oorzaken van een gebrek aan psychologische veiligheid kunnen divers zijn. Autoritaire leiderschapsstijlen, een gebrek aan vertrouwen tussen teamleden en je niet in elkaar kunnen verplaatsen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een onveilige omgeving. Het is belangrijk dat leiders en managers deze oorzaken herkennen en aanpakken om psychologische veiligheid te bevorderen.

Waarom pyschologische veiligheid op het werk orde moet zijn

Het ontbreken van psychologische veiligheid in organisaties kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de werknemers als de organisatie als geheel. We noemen enkele redenen waarom het gevaarlijk kan zijn:

  1. Belemmering van productiviteit en innovatie: Als werknemers zich niet veilig voelen om ideeën te delen of hun zorgen te uiten, kan dit leiden tot terughoudendheid en zelfcensuur. 
  2. Hoge mate van stress en angst: Medewerkers kunnen bang zijn om fouten te maken of negatieve gevolgen te ervaren wanneer zij hun mening uiten, met stress en angst als gevolg.
  3. Verminderd vertrouwen en samenwerking: In een onveilige omgeving zullen teamleden elkaar minder vertrouwen en minder geneigd zijn om effectief samen te werken. 
  4. Hoger verloop van personeel: Medewerkers die zich niet veilig voelen in hun werkplek, zijn eerder geneigd om de organisatie te verlaten in zoektocht naar een veiligere omgeving. 
  5. Slechte reputatie en aantrekken van talent: Als het bekend wordt dat een organisatie een gebrek aan psychologische veiligheid heeft, kan dit een negatieve reputatie veroorzaken, waardoor het moeilijker wordt om nieuw talent aan te trekken.

Kortom, het ontbreken van psychologische veiligheid kan een negatieve impact hebben op de prestaties, het welzijn en de cultuur van een organisatie. Het is daarom van vitaal belang voor leiders en managers om te investeren in het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle werknemers.

Aan de slag met psychologische veiligheid

Het bespreekbaar maken van psychologische veiligheid op het werk begint met open communicatie en het creëren van een cultuur waarin respect en vertrouwen centraal staan. Leiders kunnen het goede voorbeeld geven door kwetsbaarheid te tonen, feedback te waarderen en een cultuur van samenwerking te bevorderen. Het is ook belangrijk om actief naar de input en ideeën van teamleden te luisteren en constructieve discussies aan te moedigen.

Om psychologische veiligheid evidence-based binnen een organisatie te onderzoeken is het van belang om gevalideerde meetschalen te gebruiken. The Better Company meet in de Psychological Safety Scan  ‘employee voice’ in combinatie met de schaal voor ‘psychologische veiligheid’ van Amy Edmondson, ontwikkeld aan Harvard. De uitkomst (of mate van sociale veiligheid) relateren we aan de 9 wetenschappelijk onderbouwde drijfveren van sociale veiligheid. In de analyse van de meting kunnen we bepalen welke 2 tot 4 van deze 9 factoren een doorgevende impact hebben op de specifieke organisatie. Maar ook waar binnen de organisatie de meeste winst behaald kan worden.

De verkregen inzichten zijn een sterke basis om dialogen te voeren en actie te ondernemen om een veilige omgeving te bevorderen en het welzijn en de prestaties van teams te verbeteren.

Psychological Safety Scan

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruitziet binnen het domein Psychological Safety? Download dan de productsheet met meer informatie.

Gerelateerde publicaties

Laatste blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
kennissessie inclusie
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan…
De Strategietafel
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie. Deelnemers delen kennis, ervaring en…