Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Do expats have an advantage in managing culturally diverse teams?

Do Expat Leaders Have an Advantage in Managing Culturally Diverse Teams in International Business?

Numerous studies have affirmed that teams with cultural diversity possess the potential to surpass culturally homogenous teams in performance. The diverse range of perspectives and experiences can significantly enhance problem-solving, decision-making quality, creativity, and innovation within teams. Simultaneously, cultural diversity can also present challenges such as miscommunication and interpersonal conflicts that hinder effective team dynamics.

Research from Katja Raithel, Daan Van Knippenberg, and Daan Stam underscores the advantage expat team leaders, individuals of a nationality different from the team’s host country, possess in guiding culturally diverse teams. These leaders have a distinctive edge due to their extensive exposure to intense cross-cultural experiences. This experience provides them with ample practice in working with and navigating cultural differences. Essentially, working in a foreign country serves as an intensive “crash course” in managing cultural diversity. Consequently, expat leaders may be better positioned to steer culturally diverse teams within the realm of international business compared to their locally based counterparts.

The findings are based on a study conducted within the context of an international airline. The researchers surveyed 66 airline teams, encompassing a total of 270 team members and their respective leaders, located across various countries worldwide. Data concerning team members’ nationalities were gathered to calculate a team cultural diversity index, a common approach in team diversity research. Additionally, the researchers solicited team leaders’ evaluations of team performance using a set of survey items, from which we derived an average team performance score. The observations revealed that team performance exhibited a more positive correlation with team cultural diversity, indicating that teams could harness the potential inherent in their cultural diversity, particularly when led by an expatriate team leader as opposed to a local one.

It is crucial to emphasize that this does not imply local leaders have no change to compete. While local leaders may lack the immediate “crash course” exposure to working with cultural differences that expat leaders possess, they can gradually accumulate this experience over time by leading culturally diverse teams.

In light of our study, three key insights emerge for effectively managing culturally diverse teams in the realm of international business:

  1. Expat Leadership Advantage: Assigning expat leaders to spearhead international teams yields a discernible advantage in cross-cultural leadership, especially in the short term. Expat leaders can swiftly adapt to and effectively lead culturally diverse teams.
  2. Time and Learning for Local Leaders: Leading culturally diverse teams necessitates time, particularly for local leaders. Over time, local leaders can develop the requisite expertise and experience to effectively lead culturally diverse teams.
  3. Learning from Experience Matters: At the core of these insights lies the significance of experiential learning. Learning and adapting from diverse experiences are vital for successfully managing culturally diverse teams in the domain of international business.

Download the full study on Team Leadership and Team Cultural Diversity: The Moderating Effects of Leader Cultural Background and Leader Team Tenure from Journal of Leadership & Organizational Studies. Or read the related article“The Advantage of Expat Leaders for Culturally Diverse Teams in International Business” in Californian Business Review.

Publication
Journal of Leadership & Organizational Studies – May 2021.

Authors
Katja Raithel, Daan Van Knippenberg and Daan Stam

Go to this research

Related publications

Related publications
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
How does visionary leadership influence the achievement of strategic goals? The authors of this article examine the influence of visionary leadership of mid- and lower-level managers on the strategic impact of their teams.
Dark Side of Visionary Leadership in Strategy Implementation
How does visionary leadership influence the achievement of strategic goals? The authors of this article examine the influence of visionary leadership of mid- and lower-level managers on the strategic impact of their teams.
Intergroup knowledge integration: the role of meta-knowledge and boundary spanners
Intergroup knowledge integration involves the acquisition, processing and use of knowledge across group boundaries. Intergroup knowledge integration is a critical source of competitive advantage in modern organizations.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company