Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels

Strategic alignment en de uitdaging van visionair leiderschap

Door: Dr. Begüm Bilgin , Prof. Dr.  Daan van Knippenberg , Associate Prof. Inga Hoever, Dr. Jing Wu and Dr. Marco de Haas.

Organisaties profiteren alleen van een strategische visie als hier daadwerkelijk naar wordt gehandeld. Maar het opbouwen van alignment rondom een strategische visie vormt een uitdaging. Ons onderzoek ‘Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions’ identificeert hiervoor een fundamentele oorzaak. Want hoewel visionair leiderschap essentieel is voor het opbouwen van alignment onder werknemers in de hele organisatie, is het minder effectief wanneer het wordt uitgevoerd door leiders op lagere niveaus.

De hiërarchische uitdaging van visionair leiderschap

Hoewel de visie typisch vanuit de CEO en het topmanagementteam komt, is het verspreiden van de visie over alle niveaus van de organisatie cruciaal om iedereen te verenigen rondom een gemeenschappelijk doel. Visionair leiderschap om de strategische visie door de hele organisatie te ondersteunen is dus belangrijk. Dit berust op een collectieve inspanning van het management op alle niveaus. Ons onderzoek toont echter een belangrijke uitdaging aan: de impact van visionair leiderschap op strategic alignment en daarmee strategie-implementatie neemt af naarmate men lager in de hiërarchie van de organisatie komt.

Het onderzoek, uitgevoerd bij een Europees bedrijf met meer dan 1.400 werknemers verspreid over 136 teams op basis van onderzoeksdata van The Better Company, vond dat de effectiviteit van visionair leiderschap lager is naarmate het lager in de organisatiehiërarchie plaatsvindt. Management op lagere niveaus kunnen zich net zo goed inzetten voor visionair leiderschap om de strategische visie te ondersteunen als leiders op hogere niveaus, maar hun inspanningen zijn niet zo effectief als die van managers op hogere niveaus. Dit verschil ontstaat omdat managers op hogere niveaus worden gezien als meer geloofwaardige bronnen van de strategische visie, waardoor hun visiecommunicatie meer impact heeft.

De rol van strategic alignment

Strategic alignment verwijst naar het gedeelde begrip en de overeenstemming onder teamleden over de strategische visie van de organisatie. De studie toonde aan dat visionair leiderschap hoger in de hiërarchie van de organisatie sterker resulteerde in een hogere mate van alignment met de visie van de CEO, wat vervolgens leidde tot een sterkere focus op de implementatie van de strategie. Omgekeerd hadden managers op lagere niveaus moeite om hetzelfde niveau van alignment te bereiken, zelfs wanneer ze zich in dezelfde mate inzetten voor visionair leiderschap. Hun vermogen om teams te inspireren en af te stemmen op de overkoepelende strategische visie wordt beperkt door hun hiërarchische positie.

Dit is deels geworteld in de menselijke psychologie. Visionair leiderschap wordt gezien als een verantwoordelijkheid van het topmanagement. Wanneer managers op lagere niveaus zich bezighouden met visionair leiderschap, botst dit met de perceptie van medewerkers over hoe leiderschap op verschillende niveaus zou moeten worden uitgedrukt.

De hiërarchische kloof aanpakken

De bevinding dat visionair leiderschap effectiever is op hogere niveaus wijst op een duidelijke oplossing: het senior management moet actief de inspanningen van leiders op lagere niveaus ondersteunen. Er is een wijdverbreide neiging in organisaties voor het senior management om de strategische visie te ontwikkelen en deze vervolgens over te dragen aan het middenmanagement voor implementatie. Ons onderzoek identificeert een fundamentele reden waarom dit een vergissing is. Leiders op lagere niveaus hebben de goedkeuring en steun van het senior management nodig om hun communicatie inspanningen rondom de strategische visie te legitimeren.

Bovendien is het essentieel om niet aan te nemen dat alignment op de visie en implementatie van de visie vanzelf plaatsvinden. Het is daarom belangrijk deze alignment regelmatig actief te meten. Regelmatige beoordelingen en feedbackmechanismen kunnen waardevolle inzichten bieden in hoe goed de strategische visie wordt begrepen, omarmd en uitgevoerd op alle niveaus. Door afstemming en implementatie te meten, kunnen organisaties hiaten identificeren en snel corrigerende maatregelen nemen, zodat de strategische visie effectief wordt geïntegreerd in de dagelijkse operaties op alle niveaus binnen de organisatiehiërarchie.

Conclusie

Visionair leiderschap blijft een krachtig instrument voor de implementatie van de strategische visie, maar de effectiviteit ervan wordt beïnvloed door de hiërarchische positie van de betreffende leider. Organisaties moeten dit dynamische gegeven erkennen en proactief stappen ondernemen om leiders op alle niveaus te versterken. Door strategic alignment te bevorderen en de implementatie ervan te meten, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun strategische visie beklijft in de hele organisatie, wat collectieve actie richting de gemeenschappelijke visie stimuleert.

Gerelateerde publicatie
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company