Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat zijn vitaliteit en veranderbereidheid?

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse ‘vita’ wat leven betekent. Onder vitaliteit verstaan we dan ook de mentale en fysieke energie die iemand heeft om te leven. Of eenvoudiger gezegd, waarvan wordt iemand gemotiveerd om iedere dag met energie zijn bed uit te komen? Vitale medewerkers zorgen voor een gezondere organisatie. Factoren als werkdruk kunnen er voor zorgen dat medewerkers minder vitaal worden.

Veranderbereidheid, het woord zegt het al, betreft de bereidheid van mensen om zich aan te passen. Denk aan aanpassing aan nieuwe processen, nieuwe werkwijzen of nieuwe systemen. De organisatie kan invloed uitoefenen op de veranderingsbereidheid van medewerkers. Bijvoorbeeld door het betrekken van medewerkers bij veranderingen en vergroten van draagvlak.

Vitaliteit, verzuim en verloop

Door een (te) hoge werkdruk komt de vitaliteit van medewerkers onder druk te staan. Dit uit zich typisch in een hoger verzuim en uiteindelijk in een hoger verloop van medewerkers. Vaak speelt dit probleem juist in omgevingen waar al een tekort aan personeel is. Een neergaande spiraal die gestopt, of beter, voorkomen moet worden.

Kun je veranderen onder hoge werkdruk?

Tegelijkertijd moeten organisaties steeds meer veranderen. Deze combinatie van uitdagingen speelt bijvoorbeeld in de zorgsector. De vraag naar zorg is groeiende, terwijl het budget en het aantal zorgverleners dat niet is. Dit leidt tot de noodzaak om minder tijd per cliënt/patiënt te besteden, zodat medewerkers aan meer mensen zorg kunnen verlenen. Voor zorgverleners staat het leveren van goede zorg centraal. Dit lijkt strijdig met deze strategische verandering die minder tijd per cliënt betekent. De noodzakelijke verandering stuit daarom op de nodige weerstand onder medewerkers. Werken aan grotere veranderbereidheid is dan ook belangrijk voor succesvolle verandering.

Vitality & Change Readiness Scan

Speciaal voor organisaties die met zowel werkdruk als verandering te maken hebben heeft The Better Company de Vitality & Change Readiness Scan ontwikkeld. Daarmee krijgen organisaties meer grip op de vitaliteit en veranderbereidheid van medewerkers. Dusdanig dat het mogelijk wordt om vitaliteit en veranderbereidheid duurzaam te verbeteren.

Werken aan duurzame inzetbaarheid

De Vitality & Change Readiness Scan meet de achterliggende drivers (drijfveren) van vitaliteit en veranderbereidheid in de organisatie. Inzicht in deze drijfveren stellen organisaties in staat om evidence-based en dus met voorspelbare impact werk te maken van duurzaam betere vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en grotere veranderbereidheid.

Gerelateerde publicaties

Laatste blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
kennissessie inclusie
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan…
De Strategietafel
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie. Deelnemers delen kennis, ervaring en…