Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podcast: Psychologische veiligheid als fundament voor inclusie

In samenwerking met Deloitte

Psychologische veiligheid is cruciaal om het potentieel van een diverse groep mensen te ontketenen. Wanneer mensen zich veilig voelen om gedachten en ideeën te delen, zal er meer creativiteit opkomen en kunnen er betere beslissingen worden genomen. Gelukkig is er tegenwoordig veel meer bewustzijn over het belang van psychologische veiligheid in vergelijking met 10 jaar geleden. Maar tegelijkertijd lijkt onze samenleving meer gepolariseerd dan ooit. Wat is dus de stand van zaken rond psychologische veiligheid? En wat kunnen we doen om het te verbeteren?

Luister naar dit openhartige gesprek over psychologische veiligheid met Daan van Knippenberg (The Better Company) en Anne-Barbara Lemmens (Deloitte).

Inhoud
 • 00:00 – 03:33 Definitie en belang van psychologische veiligheid.
 • 03:33 – 06:00 Relevantie van psychologische veiligheid voor verschillende groepen
 • 06:00 – 07:57 De stand van zaken rond psychologische veiligheid vandaag.
 • 07:57 – 11:30 Wat kun je zelf doen?
 • 11:30 – 14:30 Psychologische veiligheid is de voedingsbodem voor D&I (Diversiteit & Inclusie).
 • 14:30 – 16:45 Het maken van bewijsmateriaal van zachte onderwerpen.
 • 16:45 – 18:35 Bijhouden van verbeteringen in jouw organisatie.
 • 18:35 – 22:00 Welke informatie levert een Psychologische Veiligheid Scan op?
 • 22:00 – 26:02 Het creëren van een psychologisch veilige omgeving voor studenten
 • 26:02 – 28:22 Het vieren van fouten.
 • 28:22 – 32:00 Continue verbetering.

Meer blogs

The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionair leiderschap is een krachtig instrument voor strategic alignment maar de effectiviteit is afhankelijk van de hiërarchische positie.
Webinar 4 juli: Hoe meet je diversiteit en inclusie?
Webinar: Gericht werk maken van inclusie op basis van echte data Datum: donderdag 4 juli Tijdstip: 12:00 - 13:00  Diversiteit…
19 september: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company