Skip to content Skip to footer

Strategic Alignment Quick Scan

Voor het effectief uitvoeren van de bedrijfsstrategie is een gedeeld begrip over de inhoud hiervan een cruciale voorwaarde. Wanneer mensen hetzelfde denken over wat de strategie betekent en daar ook naar handelen is er sprake van strategic alignment. In de wetenschap is keer op keer bewezen dat strategic alignment zorgt voor beter presterende organisaties op allerlei gebieden. En disalignment juist zorgt voor slechtere onderlinge relaties, slechtere besluitvorming en slechtere organisatieprestaties.

In welke mate is jouw organisatie ‘aligned’?

Maar hoe weet je hoe het gesteld is met het strategic alignment binnen jouw organisatie, business unit of management team? In welke mate denken jullie hetzelfde over de waarden, keuzes en doelen waaruit de strategie is opgebouwd? Daar kom je eenvoudig achter via onze Strategic Alignment Quick Scan. De inzichten uit deze scan vormen input om de strategische focus en het draagvlak te vergroten. Het is de aanzet om gericht te werken aan bijvoorbeeld: Topteam Alignment, Program & Project Rationalization en Strategy Deployment.

Afhankelijk van de specifieke situatie is het mogelijk de scan aan te passen. Naast een integrale meting op zowel strategische doelen, keuzes en waarden kan ook gemeten worden op slechts één (of twee) van deze strategische onderdelen.

Alignment meting

Inzicht in 3 stappen

Om vast te stellen of jouw organisatie ‘op één lijn zit’ voeren we 3 stappen uit:

  1. Structureren: Via een intake onder leden van het senior management vatten we je strategie in heldere uitspraken over strategische doelen (what), strategische keuzes (how) en cultuurwaarden (why). 
  2. Meten: In de volgende stap bevragen we mensen in de organisatie over het in stap 1 opgestelde strategisch drieluik. Hoe zien mensen de strategie? Wat betekent het voor hen en welke prioriteiten zien zij voor collectief succes? 
  3. Analyseren: Ten slotte analyseren we de data om te komen tot direct bespreekbare meetresultaten. In onze analyse maken we gebruik van heldere infographic die we aan de Erasmus Universiteit hebben ontwikkeld.

Strategic Alignment Quick Scan

De voordelen van strategisch alignment:

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een hogere alignment resulteert in onder meer:

  • Betere (financiële) prestaties op het niveau van de totale organisatie.
  • Effectieve strategie implementatie door het collectief.
  • Groter individueel werkgeluk én betekenisvoller werk, waardoor de motivatie versterkt en de ervaren werkdruk vermindert.
  • Een betere flow in de samenwerking tussen mensen en teams, waardoor onderling wantrouwen en onbegrip vermindert.

Meer weten?

Ben je benieuwd welke inzichten de Strategic Alignment Quick Scan geeft? En op welke wijze jouw directie of  managementteam hiermee concreet aan de slag kan? Download dan vrijblijvend onze dienstbeschrijving met prijsinformatie over deze quick scan. 

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Het gebruik van sociale netwerken en de impact daarvan op de leiderschapsontwikkeling van minderheden
Onderzoekers hebben aangetoond dat beperkingen in de sociale netwerken van minderheden kunnen leiden tot beperkingen in toegang tot sociaal kapitaal.
Gender en leiderschapsaspiraties
Gender and leadership aspiration: Supervisor gender, support, and job control. Inzicht in de rol van gender op leiderschapsaspiraties is van belang. Bovenal wanneer vrouwelijke leiders ondervertegenwoordigd zijn. De ambitie om…
Mogelijk moet u de manier veranderen waarop u diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie aanstuurt
You May Need to Change How You Manage Diversity, Equity, and Inclusion De businesscase voor diversiteit en inclusie houdt in dat organisaties betere prestaties kunnen leveren door te profiteren van…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company