Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!

Visions of Change as Visions of Continuity

Een gangbare gedachte is dat visionair leiderschap nodig is om steun te krijgen voor een organisatieverandering. Eerst leg je uit wat er mis is met de huidige situatie. Vervolgens licht je toe hoe de beoogde verandering zal leiden tot een betere en aantrekkelijkere toekomst. Zo kunnen leiders weerstand tegen verandering overwinnen is de gedachte. De praktijk is weerbarstiger. Uit onderzoek van Daan Knippenberg, Merlijn Venus en  Daan Stam blijkt dat hier een belangrijke kanttekening bij gezet moet worden.

Een diepgewortelde oorzaak van weerstand tegen verandering is namelijk dat werknemers zich identificeren met en begaan zijn met de organisatie waar ze voor werken. Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering, des te meer anticiperen ze op bedreigingen voor de dierbare organisatie-identiteit. Verandermanagement dat benadrukt wat goed is aan de beoogde verandering en wat er slecht is aan de huidige situatie voedt deze angsten vaak, omdat het aangeeft dat de veranderingen fundamenteel en ingrijpend zullen zijn.

Tegen-intuïtief moet effectief verandermanagement dus de nadruk leggen op continuïteit, oftewel hoe datgene wat essentieel is voor “wie we zijn” als organisatie behouden zal blijven, ondanks de onzekerheid en veranderingen in het vooruitzicht.

Dit concept hebben de onderzoekers getest in twee studies. Beide studies toonden aan dat leiders meer steun opbouwen voor de beoogde verandering wanneer een aantrekkelijke visie op verandering gecommuniceerd wordt in combinatie met een visie op continuïteit van de identiteit van de organisatie. 

Download het volledige onderzoek op Academy of Management Journal of lees het artikel op Harvard Business Review.

Publicatie
Academy of Management Journal, Vol. 62, No. 3 – 2019. 

Auteurs
Merlijn Venus, Daan Stam and Daan van Knippenberg.

Naar dit onderzoek

Het volledige onderzoek is tegen betaling beschikbaar op de website van Academy of Management Journal.

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…
Senior management conflict
Conflicten tussen senior managers leiden tot slechtere organisatorische resultaten
Waar diversiteit van gedachten een troef kan zijn, geldt dit niet voor uiteenlopende meningen over de strategische richting van het bedrijf onder het senior management.
Kennisintegratie
Kennisintegratie tussen groepen: de rol van metakennis en boundary spanners
Intergroepskennisintegratie omvat het verwerven, verwerken en gebruiken van kennis over groepsgrenzen heen. Intergroepskennisintegratie is een kritieke bron van concurrentievoordeel in moderne organisaties.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company