Skip to content Skip to footer

Vitality & Change Readiness Scan

Speciaal voor organisaties die met zowel werkdruk als verandering te maken hebben heeft The Better Company de Vitality & Change Readiness Scan ontwikkeld. Daarmee krijgen organisaties meer grip op de vitaliteit en veranderbereidheid van medewerkers. Dusdanig dat het mogelijk wordt om vitaliteit en veranderbereidheid duurzaam te verbeteren.

Hoe meet je vitaliteit en veranderbereidheid?

De Vitality & Change Readiness Scan meet enerzijds de uit de wetenschap aangedragen maatstaven voor vitaliteit en veranderbereidheid. Anderzijds meten we de drijfveren van vitaliteit en veranderbereidheid. Drijfveren zijn specifieke leiderschaps- en werkklimaatfactoren waarvan is bewezen dat ze effect hebben op de mate van vitaliteit en veranderbereidheid.

In deze gecombineerde scan meten we in totaal 15 achterliggende drijfveren in de organisatie. Inzicht in deze drijfveren stelt organisaties in staat om evidence-based en dus met voorspelbare impact werk te maken van duurzaam betere vitaliteit en grotere veranderbereidheid. We noemen 5 voorbeelden van drijfveren die we meten.

 • Emotionele belasting: De mate waarin het werk als emotioneel belastend wordt ervaren.
Emotionele belasting
 • Steun van de organisatie: voelen medewerkers dat de organisatie ook hun belangen en behoeftes in acht neemt?
Steun van de organisatie
 • Psychologische veiligheid: Voelen mensen zich veilig om in aanwezigheid van anderen te zijn wie ze zijn?
Psychologische veiligehid
 • Werkdruk ervaren: De mate waarin de werkdruk als passend wordt ervaren door medewerkers.
Werkdruk ervaren
 • Regelmogelijkheden hebben: De mate waarin medewerkers hun werk zelf kunnen plannen en uitvoeren,
Regelmogelijkheden hebben

De voordelen van vitaliteit en veranderbereidheid:

Door te werken aan vitaliteit en veranderbereidheid ontstaan de volgende voordelen voor jouw organisatie:

 • Een gezondere organisatie met minder verzuim;
 • Gemotiveerde en productieve medewerkers;
 • Duurzaam inzetbare medewerkers;
 • Groter vermogen om met succes organisatieveranderingen door te voeren.

De Vitality & Change Readiness Scan

Dit kun je verwachten wanneer je een Vitality & Change Readiness Scan laat uitvoeren:

 • Vlekkeloze survey operatie: Je krijgt de professionele uitvoering van de Do Better Scan in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele en servicegerichte online survey, op een manier waarbij je je nergens zorgen over hoeft te maken.
 • Do Better Dashboards: Je krijgt een kristalhelder en fijnmazig inzicht in maatstaven en drijfveren in een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar dashboard.
 • Systemische diagnose en chirurgische precisie: Je komt te weten wat volgens de data de sterkste drijfveren van zijn voor de organisatie als geheel. Deze systemische diagnose vertelt je precies waar je je verbeterinterventies op hebt te richten.
 • Haarfijn handelingsperspectief: In relatie tot de gemeten uitkomsten toont het Do Better Dashboard ook maatstaven voor de kritieke drijfveren van vitaliteit. Op deze manier leert elk team hoe vitaal de organisatie als geheel is, wat de systemische oorzaken van deze uitkomst zijn en welke acties lokaal nodig zijn om op teamniveau bij te kunnen dragen aan een betere uitkomst.

Wil je vrijblijvend meer weten wat onze aanpak specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan een afspraak in. We vertellen je graag over onze werkwijze, tooling en de impact die je kunt maken.

Voorbeeld dashboards

De kracht van onze Do Better Scan schuilt enerzijds in de wetenschappelijke achtergrond en anderzijds in de eenvoud. Teams hebben in één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel. 

Change readiness
Vitality

Productsheet downloaden

Ben je benieuwd hoe de Do Better Scan eruitziet binnen het domein Vitality & Change Readiness? Download dan de productsheet met meer informatie.

Gerelateerde publicaties

Wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan dit thema:
Een nieuw model voor meaning-based leadership
Meaning-based leadership De kern van leiderschap in organisaties is om alle betrokkenen te motiveren om het doel van de organisatie na te streven. Het senior management moet daartoe uitdragen waarom…
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering,…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company