Skip to content Skip to footer

Module: Strategy Activation

Strategy Activation

Het hebben van een strategie is één, maar medewerkers deze ook effectief uit laten voeren is net zo belangrijk. Daarvoor is het essentieel dat iedere medewerker binnen de organisatie weet wat van hem of haar wordt verwacht. In deze module helpen wij jouw organisatie om de strategie te vertalen naar praktische situaties en begrijpelijke taal. Daarnaast vertalen we het strategisch narratief naar richtlijnen voor interne communicatie.

Naast aandacht voor de vertaling van de strategie naar interne communicatie kunnen we medewerkers actief betrekken bij de strategie. Daarvoor organiseren we bijvoorbeeld in-company strategie trainingen. In een workshopsessies nemen we groepen managers mee in de vertaling van de bedrijfsstrategie naar hun teams.

Ten slotte kunnen we een aantal aspecten van het personeelsbeleid toetsen op de strategische uitgangspunten. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de inrichting van incentives, de rol van strategie in voortgangsgesprekken en de aandachtspunten binnen het werving & selectie beleid.

Aanleidingen:

  • Over de strategische focus bestaat duidelijkheid bij het management, maar in veel mindere mate bij de andere medewerkers.
  • Medewerkers starten regelmatig initiatieven en discussies op die niet in lijn liggen met de strategie.
  • Het is onduidelijk hoe de strategie vertaald kan worden naar concrete werkzaamheden.
  • Medewerkers voelen zich niet betrokken bij de strategie.

Dit levert het op:

  • Richtlijnen en concrete ideeën voor interne communicatie.
  • Betrokkenheid, momentum en positieve energie rondom de bedrijfsstrategie.
  • Fine-tuning van het personeelsbeleid aan de strategie.

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company