Skip to content Skip to footer

Stap 2: Dialoog

Dialoog

De diagnose biedt een schat aan gespreksstof op alle niveaus in de organisatie. Het goede gesprek, ook dat is een relevante interventie. Daarom volgt na de diagnose altijd de dialoog in de organisatie op teamniveau over de belangrijkste bevindingen en uitkomsten. Doel van deze interventie is gedragen eigenaarschap in de organisatie van de huidige situatie en van de gestelde diagnose, als ook een collectief gemobiliseerde sense-of-urgency om gezamenlijk te kunnen komen tot effectieve verbetering.

Een stevig fundament voor de ontwikkeling van verbeteringen 

Teamdialogen worden door The Better Company gefaciliteerd; de ideale condities voor het goede gesprek zullen in de loop van de tijd eerst nog ontwikkeld moeten worden. Het aantal benodigde teamdialogen, dat wordt altijd op maat bepaald en is mede afhankelijk van de beoogde diepgang en impact. Binnen de scope van een samenwerking valt in ieder geval altijd de teamdialoog aan de top van de organisatie met het hoogste bestuurs- of directieteam.

Voor een duurzame verankering is het nodig dat kennis en kunde in jouw organisatie worden opgebouwd om teamdialogen zelf te kunnen faciliteren. Een ander element van de dialooginterventie betreft daarom de masterclass. Masterclasses zijn bedoeld om veranderkundige specialisten uit de eigen organisatie te trainen en op te leiden om uitkomsten en bevindingen zelfstandig en op een betekenisvolle manier te kunnen delen en duiden in en met de eigen teams.

In de dialoogfase wordt een stevig fundament gelegd voor het draagvlak dat straks nodig is om verbeteringen te ontwikkelen (Design) en uit te voeren (Development).

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company