Skip to content Skip to footer

Module: Strategy Co-creation

Strategy Co-creation

Soms verandert de context van een organisatie zodanig dat opnieuw nagedacht moet worden over de strategie. Maar hoe kom je tot een strategie waarin de waardevolle inzichten en kennis van medewerkers goed wordt meegenomen? En waarvoor versneld draagvlak ontstaat binnen de organisatie? Voor dat doel kan een strategisch co-creatie traject worden opgestart. Want de tijd dat het strategieproces een stand-alone activiteit was van het senior management is voorbij.

In een strategisch co-creatie traject verzamelen we eerst waardevolle ideeën rondom de strategische doelen, keuzen en waarden van de organisatie. Na een evaluatie worden deze via een Strategic Alignment Quick Scan getoetst aan een brede groep binnen de organisatie. De uitkomsten vormen de basis voor het definiëren van een breed gedragen strategie.

Aanleidingen:

  • Een strategische heroriëntatie of herijking.
  • De wens om de organisatie te betrekken bij de strategieformulering.

Dit levert het op:

  • Inventarisatie van strategische doelen, keuzes en waarden die binnen de organisatie leven.
  • Inzicht in de onderwerpen waarop binnen de organisatie verbinding bestaat en waar juist niet.
  • Input voor het definiëren van een concrete, heldere en door de organisatie gedragen ‘strategie op 1A4’.
  • Gericht handelingsperspectief om alignment op strategische onderwerpen te kunnen versterken.

Ontdek onze Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company