Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

19 september: De Strategietafel

In samenwerking met KPMG

De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior professionals samen die zich dagelijks bezighouden met strategievorming en -executie.

Deelnemers delen kennis, ervaring en ontwikkelingen via twee executive round tables per jaar. Tijdens een ronde tafel gaan we met elkaar in gesprek rondom actuele stellingen en onderwerpen in relatie tot het vakgebied. Voorafgaand aan iedere ronde tafel vragen we een brede groep strategy officers om deel te nemen aan de Strategie Barometer. Via deze survey peilen we de mening van de doelgroep rondom actuele thema’s.

Uiteraard biedt een ronde tafel naast kennisdeling de mogelijkheid om met peers te netwerken. De Strategie Barometer wordt na iedere ronde tafel, inclusief geanonimiseerde bevindingen uit de discussie, gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan het netwerk.

Programmering 2024
  • Strategietafel donderdagmiddag 19 september, met als centraal thema:
    Omgaan met belemmeringen op het gebied van strategievorming & -executie
  • Strategietafel donderdagmiddag 21 november, met als centraal thema:
    Wendbaarheid van strategie
Doelgroep van de strategietafel
  • Dit netwerk richt zich primair op de ‘Strategy Office’.
  • Deelnemers hebben functies als: Chief Strategy Officer, Global Head of Strategy & Development, Corporate Strategy Manager, Director Corporate Strategy, Head of Corporate Strategy, Managing Director Corporate Strategy, Senior Vice President Corporate Strategy, Head of Strategy & Transformation.
  • Het netwerk verwelkomt direct gerelateerde collega’s, bijvoorbeeld de Head of Transformation of de Chief Human Resource Officer.
  • Organisatiegrootte: vanaf 1.000 FTE.
Praktische informatie
Deelname

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de strategietafel? Meld je dan online aan via het formulier aan de rechterzijde.

De Strategietafel

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company