Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wie goed doet, goed ontmoet? Onderzoek naar de relatie tussen ethisch leiderschap en bedrijfsprestaties

Doing Well by Doing Good? Analyzing the Relationship Between CEO Ethical Leadership and Firm Performance

Bedrijfsethiek en de economische prestaties van een bedrijf worden traditioneel vaak beschouwd als doelen die niet in elkaars verlengde liggen. De onderzoekers dagen dit “of-of” geloof uit en analyseren wanneer en hoe ethisch leiderschap binnen een bedrijf en bedrijfsprestaties goed kunnen samengaan.

Als uitbreiding op eerder onderzoek naar ethisch leiderschap en prestaties op individueel en teamniveau, bestuderen de onderzoekers de contextafhankelijkheid van de relatie op organisatieniveau tussen ethisch leiderschap van de CEO en bedrijfsprestaties. De auteurs stellen vervolgens een gemodereerd mediatie-model voor als link tussen ethisch leiderschap van de CEO en bedrijfsprestaties, waarbij mediërende variabelen (organisatie-ethische cultuur) en modererende variabelen (organisatie-ethiekprogramma) worden geïdentificeerd die uniek zijn voor het organisatieniveau van analyse.

De auteurs betogen dat ethisch leiderschap van de CEO werkt via de organisatie-ethische cultuur, die de bedrijfsprestaties bevordert onder de voorwaarde dat er een sterk bedrijfsethiekprogramma is geïmplementeerd. Resultaten van een onderzoek, waarin 145 deelnemers van 32 organisaties werden ondervraagd en organisatieprestaties zijn gevalideerd met objectieve prestatiegegevens, tonen steun voor het conceptuele model.

Publicatie
May 2014, Journal of Business Ethics 128(3)

Auteurs:
Silke Astrid Eisenbeiss & Daan van Knippenberg

Naar dit onderzoek

Dit onderzoek is beschikbaar op ResearchGate

Journal of Business Ethics

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
CEO ethical leadership
Wie goed doet, goed ontmoet? Onderzoek naar de relatie tussen ethisch leiderschap en bedrijfsprestaties
Doing Well by Doing Good? Analyzing the Relationship Between CEO Ethical Leadership and Firm Performance Bedrijfsethiek en de economische prestaties van een bedrijf worden traditioneel vaak beschouwd als doelen die niet in elkaars verlengde liggen.…
Employee voice
Een studie naar de invloed van de samenstelling van ‘employee voice’
A Configural Approach to Understanding Voice Behavior in Teams De ‘stem van de medewerker’ (ofwel employee voice) betreft de mate waarin medewerkers ervaren dat het geven van je eigen mening over mogelijke verbeteringen bevorderlijk is…
Organizational identification
Roept identificatie met de organisatie morele besluitvorming op? Een kwestie van het juiste klimaat
When organizational identification elicits moral decision-making: A matter of the right climate Om de huidige kennis over ethische besluitvorming in organisaties te bevorderen, integreren de auteurs van dit onderzoek twee perspectieven die tot nu toe…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company