Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leiderschap van culturele diversiteit: de impact van leiderschap

Leadership of Cultural Diversity: The impact of leadership

Dit proefschrift van dr. Katja Raithel richt zich op de vraag hoe cultureel diverse teams het best aangestuurd kunnen worden om teamprestaties te verbeteren. Want ondanks het feit dat er belangrijk onderzoek is gedaan naar leiderschap en culturele diversiteit in teams, is er weinig bekend over de invloed van teamleiders.

Door de mondialisering en internationalisering worden organisaties steeds diverser, vooral wat betreft culturele achtergrond. Culturele diversiteit is daarom een cruciale factor voor multinationale organisaties. Dit proefschrift belicht de huidige belangrijke diversiteitsinitiatieven in een dergelijk bedrijf, waaronder verschillende actiegebieden van diversiteitsmanagement.

De twee empirische hoofdstukken in het proefschrift dragen bij aan het begrip van leiderschap in culturele diversiteit. Katja Raithel onderzoekt gevallen van negatieve effecten van culturele diversiteit en bespreekt hoe deze kunnen worden gemanaged.

  • Ten eerste wordt gekeken op teamniveau en richt het onderzoek zich op de manier waarop variatie in nationaliteit in teams (d.w.z. de culturele diversiteit van teams) de teamprestaties negatief beïnvloedt. Specifiek wordt gekeken naar de impact van de culturele achtergrond en de ambtstermijn van teamleiders op de teamprestaties.
  • Vervolgens wordt gekeken op individueel niveau en richt het onderzoek zich op de vraag hoe culturele verschillen tussen individuen en hun teamgenoten (d.w.z. culturele ongelijkheid) een negatieve invloed kunnen hebben op het gevoel van psychologische veiligheid van deze individuen. Het gaat specifiek over de waargenomen psychologische veiligheid van teamleden in cultureel diverse teams.

Het proefschrift schetst het belang van effectief leiderschap op het gebied van culturele diversiteit en wijst het op gunstige implicaties voor diversiteitsmanagement binnen multinationale organisaties.

Publicatie
Proefschrift

Auteur
Katja Raithel,

Promotors
Daan Van Knippenberg en Daan Stam

Download dit proefschrift

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering, des te meer anticiperen ze…
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company