Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

What is psychological safety?

The psychological safety of an organization concerns the extent to which individuals feel safe to express themselves, share ideas and make mistakes without experiencing negative consequences. When psychological safety at work is in place, team members dare to take risks, show creativity and openly give and receive feedback.

Play Video about amy edmondson psychological safety

The causes of a lack of psychological safety can be diverse. For example, authoritarian leadership styles, a lack of trust between team members and the inability to empathize with each other, can contribute to an unsafe environment. It is important for leaders and managers to recognize and address these causes in order to promote psychological safety.

Why pyschological safety at work should be a priority

A lack of psychological safety at work can have serious consequences for both employees and the organization as a whole. We list some of the reasons for it to be possibly dangerous:

  1. Impediment to productivity and innovation: If employees do not feel safe to share ideas or voice their concerns, it can lead to reservations and self-censorship.
  2. High levels of stress and anxiety: Employees may be afraid of making mistakes or experiencing negative consequences when expressing their opinions, resulting in stress and anxiety.
  3. Decreased trust and cooperation: In an unsafe environment, team members will trust each other less and be less likely to cooperate effectively.
  4. Higher staff turnover: Employees who do not feel safe in their workplace are more likely to leave the organization in search of a safer environment.
  5. Poor reputation and talent attraction: If it becomes known that an organization lacks psychological safety, it can cause a negative reputation, making it more difficult to attract new talent.

In short, a lack of psychological safety at work can have a negative impact on an organization’s performance, well-being and culture. It is therefore vital for leaders and managers to invest in creating a safe and supportive environment for all employees.

Getting started with psychological safety at work

Discussing psychological safety at work begins with open communication and creating a culture in which respect and trust are central. Leaders can lead by example by showing vulnerability, valuing feedback and fostering a culture of collaboration. It is also important to actively listen to team members’ input and ideas and encourage constructive discussions.

To examine psychological safety evidence-based within an organization, it is important to use validated measurement scales. In the Psychological Safety Scan, The Better Company measures “employee voice” in conjunction with Amy Edmondson‘s scale for “psychological safety,” developed at Harvard. We relate the outcome (or degree of social safety) to the 9 scientifically based drivers of social safety. In the analysis of the measurement, we can determine which 2 to 4 of these 9 factors have a pervasive impact on the specific organization. But also where within the organization the most gains can be made.

The insights gained are a strong basis for conducting dialogues and taking action to promote a safe environment and improve team well-being and performance.

Psychological Safety Scan

Are you curious about what the Do Better Scan looks like within the Psychological Safety domain? Then download the product sheet and learn how to increase psychological safety at work.

Related publications

Latest blogs

Psychological Safety
Podcast: Psychological safety as foundation for inclusion
Psychological safety is the basis for greater creativity and making better decisions. Listen in this podcast to find out how.
psychological safety in the boardroom
Psychological Safety in the Boardroom
By: Adnan Basaran The concept of psychological safety has gained significant attention in recent years, particularly in the context of workplace environments. While it has been extensively studied in teams and organizations, its importance in boardrooms…
Strategie implementatie en executie
Without alignment, no strategy implementation and execution
Excellent organizations are not necessarily excellent because they have an excellent strategy, but because they manage to execute this strategy as a collective in an excellent way. So the implementation and execution of your strategy…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company