Skip to content Skip to footer
For effective execution of a business strategy, a shared understanding about its content is a crucial condition. When people think alike about what the strategy really means and act accordingly, you achieve strategic alignment. Science has been proven time and again that strategic alignment makes for better performing organizations in a variety of areas. And disalignment causes poorer interrelationships, poorer decision-making and poorer organizational performance.

To what extent is your organization “aligned”?

How do you know the state of strategic alignment within your organization, business unit or management team? To what extent do you think alike about the values, choices and goals that make up the strategy? You can easily find out through our Strategic Alignment Quick Scan. The insights from this scan provide input to increase strategic focus and support within your organization. It provides key starting points for focused improvement on topics like: Top Team Alignment, Program & Project Rationalization and Strategy Deployment. Depending on your specific situation, it is possible to customize the scan. In addition to integral measurement on both strategic goals, choices and values, it is also possible to measure on only one (or two) of these strategic components.
Alignment meting

Gain insights in 3 steps

To determine if your organization is “on the same page,” we perform 3 steps:

  1. Structuring: Through a strategy intake among members of senior management, we summarize your strategy in clear statements about strategic goals (what), strategic choices (how) and cultural values (why).
  2. Measurement: In the next step, we survey people in the organization about the strategic triptych established in Step 1. How do people interpret the strategy? What does it mean to them and what priorities do they see for collective success?
  3. Analyze: Finally, we analyze the data and prepare measurement results that a typically input for dialogues and discussions. In our analysis, we will provide clear infographics on alignment developed at Erasmus University.

Strategic Alignment Quick Scan

The benefits of strategic alignment:

It is known from scientific research that higher alignment results in, among other things:

  • Improved overall (financial) performance.
  • Effective strategy implementation by the collective.
  • Greater individual job happiness and more meaningful work, increasing motivation and reducing perceived workload.
  • A better flow in the collaboration between people and teams, reducing mutual distrust and misunderstanding.

Want to know more?

Wondering what insights the Strategic Alignment Quick Scan provides? And in what way can your board or management team concretely work with this? Then download our service description with pricing information on this quick scan with no obligation.

Related publications

Scientific research related to this topic:
You may need to change the way you manage diversity, equity and inclusion
You May Need to Change How You Manage Diversity, Equity, and Inclusion The business case for diversity and inclusion promises that organizations can achieve better performance by taking advantage of…
Gender and leadership aspirations
Gender and leadership aspiration: supervisor gender, support, and job control. Understanding the role of gender on leadership aspirations is important. Especially when women leaders are underrepresented. Indeed, leadership aspiration is…
The use of social networks and their impact on minority leadership development
Researchers have shown that limitations in minority social networks can lead to limitations in access to social capital.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company