Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels

Strategic alignment and the challenge of visionary leadership

By: Dr. Begüm Bilgin, Prof. Dr. Daan van Knippenberg , Associate Prof. Inga Hoever, Dr. Jing Wu and Dr. Marco de Haas.

Organizations benefit from a strategic vision only if it is actually acted upon. But building alignment around a strategic vision poses a challenge. Our research “Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions” identifies a fundamental cause for this. Because while visionary leadership is essential for building alignment among employees throughout the organization, it is less effective when carried out by leaders at lower levels.

The hierarchical challenge of visionary leadership

Although the vision typically comes from the CEO and top management team, spreading the vision throughout all levels of the organization is crucial to unite everyone around a common goal. Visionary leadership to support the strategic vision throughout the organization is thus important. This relies on a collective effort by management at all levels. However, our research reveals an important challenge: the impact of visionary leadership on strategic alignment and thus strategy implementation diminishes the lower one gets in the hierarchy of the organization.

The study, conducted at a European company with more than 1,400 employees across 136 teams based on survey data from The Better Company, found that the effectiveness of visionary leadership is lower the lower down the organizational hierarchy it is. Management at lower levels may be as committed to visionary leadership to support the strategic vision as leaders at higher levels, but their efforts are not as effective as those of managers at higher levels. This difference arises because managers at higher levels are seen as more credible sources of the strategic vision, making their vision communications more impactful.

The role of strategic alignment

Strategic alignment refers to the shared understanding and agreement among team members about the organization’s strategic vision. The study showed that visionary leadership higher in the organization’s hierarchy resulted more strongly in a higher degree of alignment with the CEO’s vision, which then led to a stronger focus on strategy implementation. Conversely, managers at lower levels struggled to achieve the same level of alignment even when they were equally committed to visionary leadership. Their ability to inspire and align teams with the overarching strategic vision is limited by their hierarchical position.

This is partly rooted in human psychology. Visionary leadership is seen as a responsibility of top management. When lower-level managers engage in visionary leadership, it clashes with employees’ perceptions of how leadership should be expressed at different levels.

Addressing the hierarchical divide

The finding that visionary leadership is more effective at higher levels points to a clear solution: senior management must actively support the efforts of lower-level leaders. There is a widespread tendency in organizations for senior management to develop the strategic vision and then turn it over to middle management for implementation. Our research identifies a fundamental reason why this is a mistake. Lower-level leaders need the approval and support of senior management to legitimize their communication efforts around the strategic vision.

Moreover, it is essential not to assume that alignment to the vision and implementation of the vision will happen naturally. Therefore, it is important to actively measure this alignment on a regular basis. Regular reviews and feedback mechanisms can provide valuable insights into how well the strategic vision is understood, embraced and implemented at all levels. By measuring alignment and implementation, organizations can identify gaps and quickly take corrective action so that the strategic vision is effectively integrated into daily operations at all levels within the organizational hierarchy.

Conclusion

Visionary leadership remains a powerful tool for implementing the strategic vision, but its effectiveness is affected by the hierarchical position of the leader in question. Organizations must recognize this dynamic fact and take proactive steps to empower leaders at all levels. By promoting strategic alignment and measuring its implementation, companies can ensure that their strategic vision sticks throughout the organization, stimulating collective action toward the shared vision.

Related publication
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
How does visionary leadership influence the achievement of strategic goals? The authors of this article examine the influence of visionary leadership of mid- and lower-level managers on the strategic impact of their teams.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company