Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psychologische Veiligheid in de bestuurskamer

Door: Adnan Basaran

Het concept psychologische veiligheid heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, met name binnen de context van werk. Hoewel psychologische veiligheid uitgebreid is bestudeerd in teams en organisaties, mag het belang ervan in bestuurskamers niet worden onderschat. Bestuurskamers fungeren als de zenuwcentra voor besluitvorming, strategievorming en governance voor bedrijven. In dit artikel kijk ik naar de betekenis van psychologische veiligheid in bestuurskamers, de impact ervan op de effectiviteit van het bestuur, en strategieën om een psychologisch veilige omgeving te bevorderen.

Psychologische veiligheid verwijst naar een omgeving waar individuen zich veilig voelen om hun gedachten, ideeën, zorgen en meningsverschillen te uiten zonder angst voor negatieve gevolgen of oordelen. In bestuurskamers speelt psychologische veiligheid een cruciale rol bij het verbeteren van de samenwerking, het bevorderen van diverse perspectieven en het stimuleren van een cultuur van vertrouwen en innovatie.

Impact van psychologische veiligheid op de effectiviteit van het bestuur
Open communicatie

Psychologische veiligheid moedigt open en eerlijke communicatie tussen bestuursleden aan, wat leidt tot rijkere discussies, goed geïnformeerde besluitvorming en betere probleemoplossing. Wanneer individuen zich veilig voelen om hun mening te uiten, wordt het onderzoeken van alternatieve standpunten vergemakkelijkt en voorkomt men groepsdenken.

Dynamiek van het bestuur

Een psychologisch veilige bestuurskamer bevordert positieve interpersoonlijke relaties en teamwork. Bestuursleden zijn eerder geneigd elkaar te ondersteunen en te respecteren, wat de algehele dynamiek en effectiviteit van het bestuur verbetert. Deze omgeving moedigt leden aan elkaar constructief uit te dagen, wat leidt tot een betere governance.

Risicobereidheid en innovatie

Psychologische veiligheid stelt bestuursleden in staat om doordachte risico’s te nemen en innovatieve strategieën te verkennen. Wanneer individuen zich veilig voelen, zijn ze eerder geneigd onconventionele ideeën te delen en de status quo uit te dagen. Dit kan de capaciteit van het bestuur vergroten om zich aan te passen aan veranderende marktdynamieken en kansen te benutten.

Strategieën voor het bevorderen van psychologische veiligheid in bestuurskamers
Het goede voorbeeld geven

Bestuurders moeten de toon zetten door actief psychologische veiligheid te bevorderen en te demonstreren. Het aanmoedigen van diverse meningen, aandachtig luisteren en constructief reageren op afwijkende standpunten creëert een sfeer van vertrouwen en openheid.

Duidelijke verwachtingen stellen

Communiceer duidelijk de verwachtingen met betrekking tot respectvol en inclusief gedrag. Stel richtlijnen op die het belang van diverse perspectieven benadrukken, actief luisteren aanmoedigen en persoonlijke aanvallen of neerbuigende houdingen ontmoedigen.

Aanmoedigen van het uiten van meningen

Moedig bestuursleden aan om hun mening te uiten, zelfs als deze afwijkt van de meerderheid. Benadruk dat constructieve kritiek en verschillende standpunten waardevolle bijdragen zijn aan besluitvormingsprocessen. Zoek actief naar input van stillere leden om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

Cultuur van feedback en leren

Bevorder een cultuur van voortdurend leren en verbeteren. Moedig feedbackloops aan waarin bestuursleden input kunnen geven over bestuursprocessen en -dynamiek. Creëer mogelijkheden voor reflectie en groei, waarbij wordt erkend dat fouten en leermomenten waardevol zijn voor gezamenlijke vooruitgang.

Psychologische veiligheid is een cruciaal element in bestuurskamers en bevordert effectieve governance, samenwerking en innovatie. Door een omgeving te creëren waarin bestuursleden zich veilig voelen om hun gedachten te uiten en conventioneel denken uit te dagen, kunnen bedrijven profiteren van diverse perspectieven en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Bestuurders spelen een cruciale rol in het bevorderen van psychologische veiligheid, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes en de veerkracht van de organisatie als geheel.

Meer blogs

De Strategiebarometer
Trends & ontwikkelingen op het gebied van corporate strategy Is ´strategie´ jouw vakgebied? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening.…
23 mei: De Strategietafel
In samenwerking met KPMG De strategietafel is een kennis- en netwerkinitiatief van KPMG en The Better Company. We brengen senior…
Kennissessie 4 juni: Van Diversiteit naar Inclusie
In samenwerking met NVP - Netwerk voor HR-Professionals Tijdens deze interactieve kennissessie op dinsdagmiddag 4 juni duiken we met D&I-experts en…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company