Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De betekenis van strategisch alignment

Strategisch alignement is onze ‘core business’. Regelmatig krijgen wij daarom ook vragen over ‘Wat is het nu precies?’ en ‘Waarom is het zo belangrijk?’.  In deze blog vertellen we er meer over.

Een strategie hebben is één ding, hem goed en effectief uitvoeren, dat is een andere uitdaging. Want je kunt de beste strategie van de wereld hebben, als  de mensen in je organisatie die strategie niet in de praktijk brengen, heb je er helemaal niks aan. Strategie valt of staat bij een goede implementatie ervan. Onderzoek laat zien dat twee derde tot driekwart van de grote organisaties worstelt om hun strategie geïmplementeerd te krijgen. Hoe zorg je er nou voor dat de mensen in je organisatie de strategie willen en kunnen uitvoeren? Dat begint bij strategisch alignment!

Wat is strategisch alignment?

Strategisch alignment is de mate waarin alle neuzen dezelfde kant opstaan; als medewerkers de strategie omarmen en leidraad laten zijn in hun werk. Wanneer we met z’n allen aligned zijn op de strategie van de organisatie, dan zitten we allemaal op dezelfde lijn over wat we willen bereiken ( welke strategische doelen we nastreven),  hoe we die doelen willen bereiken (welke strategische keuzes we moeten maken om die doelen te behalen) en waarom we die doelen willen bereiken (wat ons hogere doel en bestaansrecht is, welke waarden liggen daaraan ten grondslag).

Waarom het logisch is dat we in eerste instantie niet aligned zijn

Vaak vragen mensen ons ook of het wel echt nodig is om met elkaar aligned te zijn. Is het niet heel logisch en juist goed wanneer verschillende board leden of verschillende groepen in de organisatie verschillende of afwijkende ideeën, voorkeuren en meningen hebben over wat onze strategie zou moeten zijn? We zijn toch immers overal ergens anders van, we zijn toch allemaal ergens anders verantwoordelijk voor? Dan is het toch niet vreemd dat we anders in de wedstrijd staan?

Vreemd is het zeker niet. We zijn namelijk gedwongen om door ons eigen unieke “filter” naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen als menselijke soort niet anders. We zijn helaas cognitief beperkt, kunnen maar een zekere hoeveelheid data verwerken en moeten daarom een mentaal model “tussen onze oren” creëren waarmee we heel selectief informatie filteren. Vanwege al onze unieke levenservaringen, opleidingen, voorkeuren, interesses, etc. maken we allemaal een uniek model. Dit geldt ook voor zoiets als de bedrijfsstrategie: “Strategy is in the eye of the beholder.” Laat de Marketing directeur en de Operations directeur naar dezelfde bedrijfsstrategie kijken en ze halen er (totaal) andere prioriteiten uit. En zullen daar ook naar gaan handelen. Waarbij de één  linksaf gaat, en de ander rechtsaf. Volstrekt logisch allemaal. Maar tegelijkertijd ook volstrekt disfunctioneel.

Waarom het toch belangrijk is om tot alignment te komen

Een meta-analyse van maar liefst 78 studies van Van Knippenberg en collega’s uit 2018 naar dit onderwerp laat zien dat wanneer er in de Board onenigheid is over de strategie en boardleden verschillende standpunten hebben ten aanzien van de strategie, dit juist tot slechtere besluitvorming en ook slechtere organisatieprestaties leidt.

Maar waarom is dat zo? Ook daar geeft deze meta-analyse ons inzicht in: wanneer boardleden verschillende ideeën, voorkeuren en meningen hebben over de strategie, heeft dit een negatieve invloed op de onderlinge relaties in de board. Het leidt tot meer spanningen en conflicten, omdat er nu eenmaal vaak het idee heerst: zij die het niet met me eens zijn, vinden me niet aardig. En zij die mijn standpunten in twijfel trekken, trekken mijn capaciteiten en kennis in twijfel. Dit zorgt voor  stress, ontevredenheid en het idee dat leden tegenstrijdige belangen behartigen en hun eigen posities en doelen moeten beschermen.

Die slechtere onderlinge relaties en ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen zorgen voor slechtere onderlinge communicatie en dit leidt tot suboptimale besluitvorming. Voor goede besluitvorming is het uitwisselen, bediscussiëren en integreren van informatie, inzichten en perspectieven nodig, maar dat is nu juist wat er meestal niet gebeurt in deze teams. In deze teams worden informatie, inzichten en perspectieven vaak juist niet openlijk gedeeld, omdat leden het achterste van hun tong niet durven of willen laten zien.

En als de board al niet op dezelfde pagina zit over de strategie , zal zich dat richting de werkvloer alleen maar uitvergroten. Het kiertje licht dat aan de bovenkant van de organisatie schijnt tussen uiteenlopende visies over de strategie, vertaalt zich richting werkvloer door tot een lasershow.

 In het kort: disalignment zorgt voor slechtere onderlinge relaties en daarmee communicatie, wat leidt tot slechtere strategische besluitvorming en slechtere organisatieprestaties. Het is dus van belang om tot strategisch alignment te komen. En hoewel onze hersenen er niet perse op gebouwd zijn, alignment is maakbaar!

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company