Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The meaning of strategic alignment

Strategic alignment is our “core business. Therefore, we also regularly receive questions about “What exactly is it?” and “Why is it so important? In this blog, we tell you more about it.

Having a strategy is one thing, executing it well and effectively is another challenge. Because you can have the best strategy in the world, if the people in your organization don’t put that strategy into practice, it’s no use at all. Strategy depends on its proper implementation. Research shows that two-thirds to three-quarters of large organizations struggle to get their strategy implemented. So how do you make sure that the people in your organization want and can implement the strategy? That starts with strategic alignment!

What is strategic alignment?

Strategic alignment is the degree to which all noses are in the same direction; when employees embrace the strategy and allow it to guide their work. When we are all aligned on the organization’s strategy, we are all on the same page about what we want to achieve ( what strategic goals we are pursuing), how we want to achieve those goals (what strategic choices we need to make to achieve those goals) and why we want to achieve those goals (what our higher purpose and right to exist is, what values underlie it).

Why it makes sense that we are not initially aligned

People also often ask us if it is really necessary to be aligned with each other. Isn’t it very logical and just right when different board members or different groups in the organization have different or divergent ideas, preferences and opinions about what our strategy should be? After all, we belong to everything, we are all responsible for something else, right? Then it is not strange that we are different in the game, is it?

Strange it certainly isn’t. Indeed, we are forced to look at reality through our own unique “filter.” We, as a human species, cannot do otherwise. We are unfortunately cognitively limited, can only process a certain amount of data, and therefore must create a mental model “between our ears” with which we very selectively filter information. Because of all our unique life experiences, education, preferences, interests, etc., we all make a unique model. This also applies to something like business strategy: “Strategy is in the eye of the beholder.” Have the Marketing Director and the Operations Director look at the same business strategy and they pick out (totally) different priorities. And will start acting accordingly. Where one goes left, and the other goes right. Perfectly logical all around. But at the same time, it is also completely dysfunctional.

Why it is still important to come to alignment

A 2018 meta-analysis of as many as 78 studies by Van Knippenberg and colleagues on this topic shows that when there is disagreement on strategy in the Board and board members have different views on strategy, this actually leads to poorer decision-making and also poorer organizational performance.

But why is that so? This meta-analysis also gives us insight into that: when board members have different ideas, preferences and opinions about strategy, it negatively affects the interrelationships on the board. It leads to more tensions and conflicts, because nowadays there is often the idea: those who disagree with me do not like me. And those who question my views question my abilities and knowledge. This creates stress, dissatisfaction, and the idea that members represent conflicting interests and must protect their own positions and goals.

Those poorer interrelationships and seemingly conflicting interests create poorer mutual communication, and this leads to suboptimal decision-making. Good decision-making requires the exchange, discussion and integration of information, insights and perspectives, but that is precisely what usually does not happen in these teams. In these teams, information, insights and perspectives are often not shared openly precisely because members are afraid or unwilling to show the back of their tongues.

And if the board is already not on the same page about strategy , that will only magnify itself toward the shop floor. The crack of light shining at the top of the organization between divergent visions of strategy translates toward the shop floor into a laser show.

In short, disalignment creates poorer interrelationships and thus communication, leading to poorer strategic decision-making and poorer organizational performance. So it is important to achieve strategic alignment. And although our brains are not necessarily built for it, alignment is malleable!

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company