Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zelfcompassie bevordert subjectieve authenticiteit

A Compassionate Self Is a True Self? Self-Compassion Promotes Subjective Authenticity

Zowel vanuit de theorie als vanuit onderzoek blijkt dat authenticiteit positieve psychologische effecten heeft. Er is echter verrassend weinig onderzoek gedaan te zijn naar de factoren die authenticiteit bevorderen.

Deze vijf studies testen echter of zelfcompassie subjectieve authenticiteit bevordert.

  • Studie 1 vond een positieve associatie tussen de eigenschappen zelfcompassie en authenticiteit.
  • Studie 2 toonde aan dat op dagen dat mensen meer zelfcompassie voelden, ze zich ook authentieker voelden.
  • Studie 3 ontdekte dat mensen die experimenteel waren geïnduceerd om zelfcompassie te hebben, een grotere mate van authenticiteit rapporteerden in vergelijking met controledeelnemers.
  • Onderzoek 4 en 5 ontdekten dat zelfcompassie grotere authenticiteit voorspelt door:
    • verminderde angst voor negatieve evaluatie (onderzoek 4);
    • en verhoogd optimisme (onderzoek 5).

In alle onderzoeken konden de effecten van zelfcompassie op authenticiteit niet worden verklaard door zelfrespect. De resultaten suggereren wel dat zelfcompassie kan helpen bij het cultiveren van subjectieve authenticiteit.

Publicatie
Personality and Social Psychology Bulletin –
Volume 45, Issue 9

Auteurs
Jia Wei Zhang, Serena Chen, Teodora K. Tomova Shakur, Begüm Bilgin, Wen Jia Chai, Tamilselvan Ramis, Hadi Shaban-Azad, Pooya Razavi, Thingujam Nutankumar, and Arpine Manukyan

Naar dit onderzoek

Dit onderzoek is tegen betaling beschikbaar in de SAGE Library of research journals.

Personality and Social Psychology Bulletin

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company