Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In gesprek over strategic alignment met VGZ, Vitens en Vanderlande

Een strategie is alleen succesvol als iedereen erin gelooft en ernaar handelt. Hoe creëer je alignment? Drie leiders over verbinden, verhalen vertellen, loslaten én forse consequenties: ‘Niet aligned? Voor dat soort mensen is geen ruimte in de organisatie.’

De Haagse Hogeschool stroomt vol studenten, young professionals en startende ondernemers. Maar ook met senior executives, managers en consultants. Lachend, pratend, discussiërend. Jong en innovatief Nederland, hard werkend aan hun eigen toekomst of die van hun onderneming of startup. Met die ambitie zijn ze massaal naar de How To Get There Summit 2016 gekomen, om daar te netwerken met elkaar en met investeerders. Het event is georganiseerd door het Erasmus Centre for Entrepreneurship op initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken en maakt onderdeel uit van StartupDelta, met Neelie Kroes als voormalig en prins Constantijn van Oranje-Nassau als tegenwoordig ambassadeur.

Een van de drukstbezochte programmaonderdelen van de summit is een openbare rondetafeldiscussie in de innovation playground tussen Govert Hamers (ceo van Vanderlande, wereldmarktleider in logistieke procesautomatisering op onder andere luchthavens en voor pakketdiensten), Tom Kliphuis (ceo van zorgverzekeraar VGZ) en Wolter Odding (directielid van waterbedrijf Vitens). Discussiethema: alignment, oftewel de vraag hoe deze leiders ervoor zorgen dat al hun medewerkers de strategie van de organisatie kennen, begrijpen en omarmen om deze sneller te kunnen uitvoeren.

Gastheer van de rondetafeldiscussie is Marco de Haas.

Meer blogs

In gesprek over strategic alignment met VGZ, Vitens en Vanderlande
Een strategie is alleen succesvol als iedereen erin gelooft en ernaar handelt. Hoe creëer je alignment? Drie leiders over verbinden,…
Gerard van Olphen en Bart Le Blanc (APG) over het belang van aligned zijn
De herziene corporate governance code verandert het samenspel tussen bestuur en commissarissen. Hoe ervaren ceo Gerard van Olphen en voorzitter…
Alignment creëer je samen
Het vizier richten op een gezamenlijk doel: hoe krijg je je medewerkers zover? Alignment creëer je niet alleen. De afdelingen…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company