Skip to content Skip to footer

What are vitality and change readiness?

Vitality is derived from the Latin “vita,” meaning life. By “vitality,” then, we mean the mental and physical energy a person has to live. Or more simply put, what motivates someone to get out of bed every day with energy? Vital employees make for a healthier organization. Factors such as workload can cause employees to become less vital.

“Readiness to change” concerns people’s willingness to adapt to new processes, new practices, or new systems. The organization can influence employees’ willingness to change, for example, by involving employees in change and increasing support.

Vitality, absenteeism, and turnover

A (too) high workload puts pressure on employees’ vitality. This typically manifests itself in higher absenteeism and, ultimately, in higher employee turnover. This problem often arises precisely in environments where there is already a shortage of staff, which can cause a downward spiral that must be stopped, or better, prevented.

Can you change under high work pressure?

At the same time, organizations need to change more and more. This combination of challenges plays out, for example, in the health care sector. The demand for care is growing, while the budget and number of caregivers is not. This leads to the need to spend less time per client/patient so that staff can provide care to more people. For health care providers, delivering good care is key. This seems at odds with this strategic change that means less time per client. Therefore, the necessary change is met with resistance among employees. Working to increase change readiness is therefore important for successful change.

Vitality & Change Readiness Scan

Especially for organizations dealing with both workload and change, The Better Company has developed the Vitality & Change Readiness Scan. This will give organizations a better grip on employee vitality and change readiness so it becomes possible to sustainably improve vitality and readiness for change.

Working towards sustainable employability

The Vitality & Change Readiness Scan measures the underlying drivers of vitality and change readiness in the organization. Understanding these drivers enables organizations to take evidence-based steps that work toward sustainably better vitality, sustainable employability, and greater change readiness.

Related publications

Latest blogs

strategic alignment in de hierarchie
The Challenge of Visionary Leadership at Different Hierarchical Levels
Visionary leadership is a powerful tool for strategic alignment but its effectiveness depends on hierarchical position.
Psychological Safety
Podcast: Psychological safety as foundation for inclusion
Psychological safety is the basis for greater creativity and making better decisions. Listen in this podcast to find out how.
psychological safety in the boardroom
Psychological Safety in the Boardroom
By: Adnan Basaran The concept of psychological safety has gained significant attention in recent years, particularly in the context of workplace environments. While it has been extensively studied in teams and organizations, its importance in boardrooms…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company