Skip to content Skip to footer

Vitality & Change Readiness Scan

Especially for organizations dealing with both a heavy workload and lots of change, The Better Company has developed the Vitality & Change Readiness Scan. This will give organizations a better grip on employee vitality and change readiness. Such that it becomes possible to sustainably improve vitality and manage change better.

How do you measure vitality and change readiness?

The Vitality & Change Readiness Scan, on the one hand, measures the current level of vitality and change readiness. On the other hand, we measure the drivers of vitality and change readiness. Drives are specific leadership and work climate factors that have been proven to affect levels of vitality and change readiness.

In this combined scan, we measure a total of 15 underlying drivers in the organization. Understanding these drivers enables organizations to make evidence-based interventions and make a predictable impact on vitality and change readiness. We list 5 examples of drives that we measure.

 • Emotional demands: The extent to which work is perceived as an emotional burden.
Emotional demands
 • Organizational support: do employees feel that the organization considers their interests and needs?
Organizational support
 • Psychological safety: Do people feel safe to be who they are in the presence of others?
Psychological safety
 • Experienced workload: The extent to which workload is perceived as appropriate by employees.
Experienced workload
 • Participative leadership: The extent to which employees feel they are invited to be part of the change process.
Participative leadership

The benefits of vitality and change readiness:

Working on vitality and change readiness creates the following benefits for your organization:

 • A healthier organization with less absenteeism;
 • Motivated and productive employees;
 • Sustainably employable employees;
 • Increased ability to successfully implement organizational change.

The Vitality & Change Readiness Scan.

Here’s what you can expect when we execute a Do Better Scan:

 • Flawless survey operation: You get the professional implementation of the Do Better Scan in your organization. We provide a smooth and service-oriented online survey, in a way where you don’t have to worry about anything.
 • Do Better Dashboards: You get crystal-clear and fine-grained insight into metrics and drivers in a simple and easy-to-read dashboard.
 • Systemic diagnosis and surgical precision: You find out what, according to the data, are the strongest drivers of are for the organization as a whole. This systemic diagnosis tells you exactly where to focus your improvement interventions.
 • Laser focused action perspective: In relation to measured outcomes, the Do Better Dashboard also shows measures of the critical drivers of vitality. In this way, each team learns how vital the organization as a whole is, what the systemic causes of this outcome are, and what actions are needed locally to contribute to a better outcome at the team level.

Want to learn how our approach can  help your organization? Then schedule a free demo. We’ll be happy to tell you about how we work, tooling and the impact you can make.

Example dashboards

The strength of our Do Better Scan lies both in its scientific background and in its simplicity. Teams have insight into improvement potential at a glance.

Change readiness
Vitality

Next step

Curious about the details of the Do Better Scan Vitality & Change Readiness? Download the product sheet with more information.

Related publications

Scientific research related to this topic:
A new model for meaning-based leadership
Meaning-based leadership The core of leadership in organizations is to motivate all stakeholders to pursue the organization's purpose. To that end, senior management must communicate why the organization exists and…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company