Skip to content Skip to footer

Integrity & Social Responsibility Scan

Integrity and social responsibility are key factors in building trust and credibility with internal and external stakeholders. Organizations that uphold high ethical standards and demonstrate responsibility in their actions, earn the respect and loyalty of employees, customers, suppliers, investors, and society at large. Integrity ensures transparency, accountability, and fairness in decision-making, while social responsibility promotes sustainable practices, social impact, and a positive organizational culture.

Organizations that hold integrity and social responsibility in high esteem, grow their reputation, are attractive for top talent, and establish a strong foundation for long-term success.

How do you measure integrity and social responsibility ?

By knowing exactly what is driving integrity and social responsibility in your organization. By knowing precisely where in the organization the biggest improvements can be made. And by acting upon this knowledge: taking required actions in accordance with a specifically designed intervention strategy. This way, you will be able to work evidence-based towards the desired and makable outcome of a sustainably more ethical and socially responsible organization. This is the way of working that The Better Company stands for and has to offer.

We measure 4 outcome metrics for integrity and social responsibility that are scientifically underpinned. At the same time, we measure the drivers of integrity and social responsibility. Drivers are specific leadership and working climate factors that are known for their effect upon desired outcomes. Science has revealed 9 relevant drivers, such as ethical leadership, behavioral integrity and organizational fairness.

 • Ethical leadership: Do employees experience an ethical work environment in the behavior of others?
Ethical leadership
 • Power disparity: Do employees experience equal relationships within the organization?
Power disparity
 • Meaning-based leadership: Do executives connect the organization’s values to strategy?
Meaning-based leadership
 • Organizational fairness: Do employees see fair action in behavior of others?
Organizational fairness
 • Psychological safety: Do people feel safe to be who they are in the presence of others?
Psychological safety

The benefits of a high level of integrity and social responsibility:

A high degree of integrity and social responsibility results in, among other things:

 • Positive reputation;
 • Attractiveness to new talent;
 • Better management of risk;
 • Long term success.
In short, pursuing integrity and social responsibility is not only beneficial to an organization’s image, but it can also lead to financial benefits, risk management, improved stakeholder relations and a positive contribution to society as a whole.

The Integrity & Social Responsibility Scan

Here’s what you can expect when we execute a Do Better Scan:

 • Flawless survey operation: You get the professional implementation of the Do Better Scan in your organization. We provide a smooth and service-oriented online survey, in a way where you don’t have to worry about anything.
 • Do Better Dashboards: You get crystal-clear and fine-grained insight into metrics and drivers in a simple and easy-to-read dashboard.
 • Systemic diagnosis and surgical precision: You find out what, according to the data, are the strongest drivers of are for the organization as a whole. This systemic diagnosis tells you exactly where to focus your improvement interventions.
 • Laser focused action perspective: In relation to measured outcomes, the Do Better Dashboard also shows measures of the critical drivers of integrity and social responsibility. In this way, each team learns how fair and honest the organization as a whole is, what the systemic causes of this outcome are, and what actions are needed locally to contribute to a better outcome at the team level.

Want to learn how our approach can  help your organization? Then schedule a free demo. We’ll be happy to tell you about how we work, tooling and the impact you can make.

Example dashboard

The strength of our Do Better Scan lies both in its scientific background and in its simplicity. Teams have insight into improvement potential at a glance. The dashboard below gives an impression of the insights that can be shared at the team level.

Download product sheet

Are you curious about what the Do Better Scan looks like within the Integrity & Social Responsibility domain? Then download the product sheet with more information.

Related publications

Scientific research related to this topic:
A new model for meaning-based leadership
Meaning-based leadership The core of leadership in organizations is to motivate all stakeholders to pursue the organization's purpose. To that end, senior management must communicate why the organization exists and…
When organizational identification elicits moral decision-making: A matter of the right climate
When organizational identification elicits moral decision-making: A matter of the right climate To advance current knowledge on ethical decision-making in organizations, the researchers integrate two perspectives that have thus far…
Understanding Voice Behavior in Teams
A Configural Approach to Understanding Voice Behavior in Teams. Employee voice, or expression of ideas or opinions aimed at improving collective functioning, is believed to be conducive to teams and…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company