Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

What is happiness & engagement?

Employee happiness and engagement are closely related. Happiness refers to a positive feeling. Engagement refers to the degree to which a person is committed on an emotional level to the company and one’s own responsibilities. Both reinforce each other. When a person feels involved, it positively impacts the feeling of happiness. Experiencing this sense of belonging is a universal need. And people who feel comfortable in their work, are less likely to experience straining pressure from work.

How to measure happiness & engagement?

Happiness is a specific emotion that everyone experiences differently. What contributes to one person feeling happy may be less relevant to someone else. So when an employee satisfaction survey simply asks how happy someone feels, you get an answer that can cover a variety of aspects. Therefore, it is important to use a good measurement scale for both positive and negative feelings, as well as engagement.

Drivers of happiness & enagement

Much scientific research has been done on the “drivers” behind happiness and engagement. By analyzing these drivers in relation to current work happiness and engagement, you can determine what factors your organization needs to work on to increase employee work happiness and engagement.

People within your organization may need to work on different drivers on different levels. Some teams may need to work on “psychological safety” while in another business unit, “meaning-based leadership” or “empowerment” may need attention. The Happiness & Engagement Scan shows you exactly the drivers to work on for the different places in the organization.

House-of-Happiness
Why happiness and engagement matter

Happiness has positive effects on various organizational outcomes. For example, an extensive study at the University of Oxford found that employees who feel happy while performing their tasks are 13% more productive.

Other studies have shown that organizational happiness and engagement are associated with, among other things:

  • increased task persistence
  • more creativity
  • less absenteeism and staff turnover
  • higher customer satisfaction

In short; plenty of reasons to work on work happiness and engagement!

Roadmap to Happiness & Engagement

Happiness & Engagement is important for organizations that want to increase performance and reduce absenteeism. But how do you work to increase job happiness and engagement within your organization?
In this roadmap, we explain:

  • How the current level of Happiness & Engagement can be measured
  • What proven drivers of work happiness and engagement are
  • How to arrive at the right interventions to increase work happiness and engagement

Download the paper and find out how to get started and make existing development programs more effective.

Download

Related publications

Latest blogs

Psychological Safety
Podcast: Psychological safety as foundation for inclusion
Psychological safety is the basis for greater creativity and making better decisions. Listen in this podcast to find out how.
psychological safety in the boardroom
Psychological Safety in the Boardroom
By: Adnan Basaran The concept of psychological safety has gained significant attention in recent years, particularly in the context of workplace environments. While it has been extensively studied in teams and organizations, its importance in boardrooms…
Strategie implementatie en executie
Without alignment, no strategy implementation and execution
Excellent organizations are not necessarily excellent because they have an excellent strategy, but because they manage to execute this strategy as a collective in an excellent way. So the implementation and execution of your strategy…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company