Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

What is happiness & engagement?

Employee happiness and engagement are closely related. Happiness refers to a positive feeling. Engagement refers to the degree to which a person is committed on an emotional level to the company and one’s responsibilities. Both reinforce each other. When a person feels involved, it has a positive impact on the feeling of happiness. Experiencing a sense of belonging is also a universal need. Conversely, people who feel comfortable in their work and are less likely to experience work pressure, for example.

How can you measure happiness & engagement?

Happiness is a specific emotion that everyone experiences differently. What makes one person feel happy may be less relevant to another. So when an employee satisfaction survey simply asks how happy someone feels, you get an answer that can cover a variety of aspects. It is therefore important to use a good measurement scale to measure both positive and negative feelings, as well as engagement.

Drivers of happiness & enagement

Much scientific research has been done on the “drivers” behind happiness and engagement. By analyzing these drivers in relation to current work happiness and engagement, you can determine what factors your organization needs to work on to increase employee work happiness and engagement.

People within your organization may need to work on different drivers on different levels. Some teams may need to work on “psychological safety” while in another business unit, “meaning-based leadership” or “empowerment” may need attention. The Happiness & Engagement Scan shows you exactly where you need to work on which driver within the organization.

House-of-Happiness
Why happiness and engagement matter

Happiness has positive effects on various organizational outcomes. For example, an extensive study at the University of Oxford found that employees who feel happy while performing their tasks are 13% more productive.

Other studies have shown that organizational happiness and engagement are associated with, among other things:

  • increased task persistence
  • more creativity
  • less absenteeism and staff turnover
  • higher customer satisfaction

So plenty of reasons to work on work happiness and engagement!

Happiness & Engagement Scan

Our Strategic Alignment Scan measures the level of alignment within your organization and shows you how you can improve it. Download the product sheet to learn more.

Related publications

Latest blogs

Strategie implementatie en executie
Without alignment, no strategy implementation and execution
Excellent organizations are not necessarily excellent because they have an excellent strategy, but because they manage to execute this strategy as a collective in an excellent way. So the implementation and execution of your strategy…
Evidence-based improvement and validated measurement
What is evidence-based? A concept that is increasingly being mentioned when it comes to changing and improving organizations is evidence-based. It is also the way of working that the The Better Company stands for. But…
The meaning of strategic alignment
Strategic alignment is our "core business. Therefore, we also regularly receive questions about "What exactly is it?" and "Why is it so important? In this blog, we tell you more about it. Having a strategy…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company