Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een paradoxaal perspectief op de interactieve effecten van visionair en empowerend leiderschap

A paradox perspective on the interactive effects of visionary and empowering leadership

Van zowel visionair als empowerend leiderschap weten we dat het positieve effecten kan hebben op de prestaties van een team of organisatie. Maar beide leiderschapsvormen kennen ook tegenpolen. Kunnen ze dan ook synergetisch aan elkaar zijn?

In dit onderzoek van 197 leider-volger dyades, testen we een model dat positieve interactieve effecten voorspelt van visionair en versterkend leiderschap op de prestaties van volgers.

Op basis van het paradox-perspectief stellen de onderzoekers dat visionair en empowerend leiderschap synergetisch zijn in die zin dat hun combinatie leiders in staat stelt een sleutelparadox aan te pakken die inherent is aan het gedrag van leiders: controle behouden en tegelijkertijd controle loslaten (geïdentificeerd door Waldman en Bowen, 2016). Het onderzoek neemt als uitgangspunt dat visionair leiderschap ‘controle behouden’ aanpakt en empowerend leiderschap ‘controle loslaten’.

De onderzoekers stellen dat leiders meer positieve effecten op de prestaties van volgers zullen hebben wanneer ze tegelijkertijd visionair en empowerend leiderschapsgedrag vertonen en dus een “en-en” -benadering aannemen.

De resultaten ondersteunen het veronderstelde interactieve effect van visionair en empowerend leiderschap op de duidelijkheid van doelen. Tevens wordt een voorwaardelijk indirect effect vastgesteld; duidelijkheid van doelen medieert het interactieve effect van visionair en empowerend leiderschap op de prestaties van individuen.

Publicatie
Organizational Behavior and Human Decision Processes – editie 155 – 2019 

Auteurs
Kearney, E., Shemla, M., van Knippenberg, D., & Scholz, F. A.

Naar dit onderzoek

Dit onderzoek is tegen betaling beschikbaar in de Elsevier ScienceDirect Library.

Gerelateerde publicaties

Gerelateerde publicaties
Meer draagvlak voor verandering? Benadruk wat hetzelfde zal blijven!
Mensen vrezen dat na de verandering de organisatie niet langer de organisatie zal zijn die ze waarderen en waar ze zich mee identificeren. Hoe groter de onzekerheid rondom de verandering, des te meer anticiperen ze…
Visionary Leadership
De duistere kant van visionair leiderschap bij strategie-implementatie
Hoe beïnvloedt visionair leiderschap het behalen van strategische doelen? De auteurs van dit artikel onderzoeken de invloed van visionair leiderschap van managers op midden- en lager niveau van de organisatie op de strategische impact van…
Kennisintegratie
Kennisintegratie tussen groepen: de rol van metakennis en boundary spanners
Intergroepskennisintegratie omvat het verwerven, verwerken en gebruiken van kennis over groepsgrenzen heen. Intergroepskennisintegratie is een kritieke bron van concurrentievoordeel in moderne organisaties.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company