Skip to content Skip to footer

Diversity & Inclusion Scan

Diversity & Inclusion creates a better performing organization. For example, when inclusion is secured, teams with higher diversity make better decisions. At the same time, societal pressure on organizations to embrace and demonstrate diversity is increasing. Diversity in the workplace means that your organization consists of a mix of people of different gender, religion, orientation, ethnicity and age, for example. Inclusion – feeling valued part of the organization – is necessary to build and sustain such a diverse workplace.

How do you measure inclusion?

Diversity and inclusion work like communicating vessels: a more inclusive climate will create and sustain a diverse workforce. If your organization does not have an inclusive climate, people are more likely to leave – especially the very people who make your organization more diverse. Simply because not everyone feels really at home in an organization. We therefore measure in a Diversity & Inclusion Scan a combination of drivers that enable a more inclusive organization, such as:

 • Organizational identification: Do personal norms and values match this of the organization?
Organizational identification
 • Perspective taking: Are team members able to put themselves in other team members’ shoes?
Perspective taking
 • Meaning-based leadership: Do executives connect the organization’s values to strategy?
Meaning-based leadership
 • Employee voice: To what extent can employees express their ideas, opinions, suggestions and alternative views
  pronounce?
Employee voice
 • Psychological safety: Do people feel safe to be who they are in the presence of others?
Psychological security

The benefits of diversity & inclusion:

Scientific research shows that higher diversity and inclusion results in, among other things:

 • More productive teams delivering higher quality output;
 • Teams making better decisions;
 • Teams that can better solve complex problems;
 • Teams that are more innovative.

The Diversity & Inclusion Scan

Here’s what you can expect when we execute a Do Better Scan:

 • Flawless survey operation: You get the professional implementation of the Do Better Scan in your organization. We provide a smooth and service-oriented online survey, in a way where you don’t have to worry about anything.
 • Do Better Dashboards: You get crystal-clear and fine-grained insight into metrics and drivers in a simple and easy-to-read dashboard.
 • Systemic diagnosis and surgical precision: You find out what, according to the data, are the strongest drivers of are for the organization as a whole. This systemic diagnosis tells you exactly where to focus your improvement interventions.
 • Laser focused action perspective: In relation to measured outcomes, the Do Better Dashboard also shows measures of the critical drivers of vitality. In this way, each team learns how vital the organization as a whole is, what the systemic causes of this outcome are, and what actions are needed locally to contribute to a better outcome at the team level.

Want to learn how our approach can  help your organization? Then schedule a free demo. We’re happy to tell you about how we work, demonstrate our tooling and discuss the impact you can make.

Example dashboard

The strength of our Do Better Scan is embedded both in its scientific background and in its simplicity. Teams have insight into improvement potential at a glance. The dashboard below gives an impression of the insights that can be shared at the team level.

Next step

Curious about the details of the Do Better Scan Diversity & inclusion? Download the product sheet with more information.

Related publications

Scientific research related to this topic:
You may need to change the way you manage diversity, equity and inclusion
You May Need to Change How You Manage Diversity, Equity, and Inclusion The business case for diversity and inclusion promises that organizations can achieve better performance by taking advantage of…
Gender and leadership aspirations
Gender and leadership aspiration: supervisor gender, support, and job control. Understanding the role of gender on leadership aspirations is important. Especially when women leaders are underrepresented. Indeed, leadership aspiration is…
The use of social networks and their impact on minority leadership development
Researchers have shown that limitations in minority social networks can lead to limitations in access to social capital.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company