Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kennissessie 4 juni: Van Diversiteit naar Inclusie

In samenwerking met NVP – Netwerk voor HR-Professionals

Tijdens deze interactieve kennissessie op dinsdagmiddag 4 juni 2024 doken we met D&I-experts en HR-professionals in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Op het podium stonden: prof. dr. Daan van Knippenberg, Jamila El Mourabet en dr. Marco de Haas. Op deze pagina kun je de slides nog even terugkijken. 

Sessie 1 - 16:00:  Hoe realiseer je synergie uit diversiteit?

De businesscase voor diversiteit en inclusie houdt in dat organisaties betere prestaties kunnen leveren door te profiteren van hun diversiteit. Want verschillen tussen mensen brengt tevens diversiteit aan kennis, inzichten en perspectieven. Door gebruik te maken van deze diversiteit kunnen teams en organisaties:

 • Synergie creëren uit diversiteit om creatiever en innovatiever te zijn.
 • Beslissingen van hogere kwaliteit te nemen.
 • Betere oplossingen ontwikkelen voor uitdagende problemen.

Vooral in kenniswerk kan diversiteit daarom een belangrijke troef zijn. Maar stuurt jouw organisatie D&I zodanig aan dat deze potentie wordt gerealiseerd? In deze sessie gaat prof. dr. Daan van Knippenberg in op die vraag.

Daan van Knippenberg
prof. dr. Daan van Knippenberg

Daan is de Houston Endowment Professor of Management aan de Rice University en Professor of Organizational Behavior aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is daarnaast als Wetenschappelijk Directeur en medeoprichter verbonden aan The Better Company. Daan vertaalt managementtheorie naar ‘evidence based’ onderzoeksmodellen om organisaties in de praktijk te helpen hun mensgerichte doelen te verbeteren.

Hoe maak je werk van inclusie in 2024? En wat zijn de belangrijkste valkuilen? Op basis van jarenlange ervaring deelt Jamila El Mourabet, medeoprichtster van Inclusionair, in deze sessie de basisingrediënten van een integrale en duurzame aanpak om werk te maken van inclusie. Aan bod komen onder meer:

 • Visie-& strategieontwikkeling
 • Implementatieplan en bouwstenen
 • Leiderschap en voorbeeldgedrag
 • Het belang van maatwerk
 • Voorbeelden uit de praktijk
Jamila El Mourabet

Jamila is een gepassioneerd professional op het gebied van inclusie en culturele diversiteit. Ze is de drijvende kracht achter het succesvolle (culturele) diversiteitsbeleid van ABN AMRO. Daarnaast is Jamila medeoprichter en voormalig voorzitter van het Agora Network, een netwerk van twaalf corporate organisaties en overheidsinstellingen die zich inzetten voor bevordering van culturele diversiteit.

Diversiteit en inclusie werken als communicerende vaten: bij een inclusiever klimaat zal een divers personeelsbestand ontstaan en standhouden. Heeft jouw organisatie geen inclusief klimaat, dan gaan juist die mensen weg die je organisatie meer divers maken. Maar hoe meet je of jouw organisatie een inclusief klimaat heeft? En wat je kunt verbeteren?

Dr. Marco de Haas neemt je in deze sessie mee in de meetschalen die de wetenschap hiervoor aanreikt, en die je praktisch kunt toepassen. Hij besteedt onder meer aandacht aan de volgende drijvende krachten achter inclusie:

 • Identificatie met het grotere geheel
 • Verplaatsen in elkaars perspectief
 • Leiderschap vanuit betekenis
 • Stem van de medewerker
 • Psychologische veiligheid
Marco de Haas

Marco is mede-oprichter van The Better Company. Met een achtergrond als wetenschapper en ruime ervaring als organisatieadviseur helpt hij organisaties bij cultuur-, gedrag- en leiderschapsvraagstukken. Niet op basis van gevoel of aannames, maar op basis van een wetenschappelijk uitgevoerde analyse binnen de context van jouw specifieke organisatie.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company