Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The use of social networks and their impact on minority leadership development

A Network Utilization Perspective on the Leadership Advancement of Minorities

Researchers have shown that limitations in minority social networks can lead to limitations in access to social capital. As a result, this may limit their professional opportunities. However, these findings do not explain why people from minority groups achieve different returns in terms of social capital during their leadership development.

The researchers of this research paper:

  • Suggest that majority and minority workers differ in terms of network usage. Network utilization is the extent to which individuals use their existing network ties.
  • They theorize why and how network use processes – career and work use of network ties – can explain employees’ influence on their leadership development.
  • In addition, they explain the process by which employees’ direct and indirect network connections contribute to such outcomes (both career-supportive and work-supportive).

It then concludes with an outline of the preconditions of network use theory, a theory that changes the current understanding of how existing social network ties can perpetuate minorities’ underrepresentation in leadership positions.

Publication
Academy of Management Review – Issue 45 – 2020 

Authors
Khattab, J.,

van Knippenberg, D.

, Nederveen Pieterse, A., & Hernandez, M.

Go to this research

This research is available for a fee in Academy of Management Review.

Academy Of Management Review

Related publications

Related publications
Leadership of Cultural Diversity
Leadership of cultural diversity: the impact of leadership
How can culturally diverse teams best be managed so that and performance of these teams is improved?
Expats and diversity
Do expats have an advantage in managing culturally diverse teams?
Do expat managers have an advantage in managing culturally diverse teams in international affairs?
Employee voice
Understanding Voice Behavior in Teams
A Configural Approach to Understanding Voice Behavior in Teams. Employee voice, or expression of ideas or opinions aimed at improving collective functioning, is believed to be conducive to teams and organizations. Though recent research has…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company