Skip to content Skip to footer

Psychological Safety Scan

Want to get started on improving psychological safety in your organization? Then the Psycological Safety Scan is an excellent start. This scan will give you insights into the factors that make the most impact on your organization to bring psychological safety to an (even) higher level.

How to measure psychological safety?

On one hand, the Psychological Safety Scan measures outcomes provided from science for psychological safety and making your voice heard (employee voice). On the other hand, we measure the drivers of psychological safety. Drivers are specific leadership and work climate factors that have been proven to have an effect on the degree of psychological (social) safety.

In this combined scan, we measure a total of 9 underlying drivers in the organization. Understanding these drivers enable your organization to make evidence-based interventions to improve psychological safety. We list 5 examples of drivers that we measure.

 • Perspective taking: The degree to which colleagues can put themselves in each other’s shoes.
Perspective taking
 • Organizational support: Do employees feel that the organization also considers their interests and needs?
Organizational support
 • Power disparity: The degree to which power and influence over decision-making is experienced unequally within a team.
Power disparity
 • Meaning-based leadership: Do executives connect the organization’s values to strategy?
Meaning-based leadership
 • Empowering leadership: The degree to which leaders transfer responsibility and authority to their teams.n,
Empowering leadership

The benefits of psychological safety

Working on psychological safety creates many benefits for your organization:

 • Better performance because people share their ideas.

 • Higher engagement through active participation.

 • Effective communication through openness and trust.

 • Reducing stress and burnout rates.

 • Strengthens trust and loyalty.

 • Lower turnover and absenteeism rates.

In short, psychological safety is not only beneficial to employee well-being, but it also has a significant impact on the performance, productivity and success of the organization as a whole.

The Psychological Safety Scan

Here’s what you can expect when we execute a Do Better Scan:

 • Flawless survey operation: You get the professional implementation of the Do Better Scan in your organization. We provide a smooth and service-oriented online survey, in a way where you don’t have to worry about anything.
 • Do Better Dashboards: You get crystal-clear and fine-grained insight into metrics and drivers in a simple and easy-to-read dashboard.
 • Systemic diagnosis and surgical precision: You find out what, according to the data, are the strongest drivers of are for the organization as a whole. This systemic diagnosis tells you exactly where to focus your improvement interventions.
 • Laser focused action perspective: In relation to measured outcomes, the Do Better Dashboard also shows measures of the critical drivers of vitality. In this way, each team learns how vital the organization as a whole is, what the systemic causes of this outcome are, and what actions are needed locally to contribute to a better outcome at the team level.

Want to learn how our approach can  help your organization? Then schedule a free demo. We’ll be happy to tell you about how we work, tooling and the impact you can make.

Example dashboards

The strength of our Do Better Scan is embedded in both its scientific background and in its simplicity. Teams will have insight into their improvement potential at a glance. The dashboard below gives an impression of the insights that can be shared at the team level.

Next step

Curious about the details of the Do Better Scan Psychological Safety? Download the product sheet with more information.

Related publications

Scientific research related to this topic:
A new model for meaning-based leadership
Meaning-based leadership The core of leadership in organizations is to motivate all stakeholders to pursue the organization's purpose. To that end, senior management must communicate why the organization exists and…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company