Skip to content Skip to footer

Evidence based

Evidence-based practice

A concept that is increasingly being mentioned when it comes to changing and improving organizations is evidence-based. It is also the way of working that the The Better Company stands for. But what exactly does it mean; evidence-based? Literally, it means to rely on evidence. So evidence-based improvement is a way of improving where you rely on evidence provided. In this regard, data from validated people surveys is an important building block.

Evidence-based work within the “people domain”

There is often a lack of knowledge within organizations about exactly what real data in the “people domain” is and what you can infer and conclude from it. Take the average employee satisfaction survey as an example, which is often based on simplified measurements and flawed survey designs. The price you pay for that is significant, namely: you don’t obtain real data, so you cannot analyze the data or define the correct follow-up actions. In other words, you find no meaningful clues for real improvement. By analyzing we mean: finding statistically significant relationships between all factors measured by the survey and an outcome to be influenced, such as alignment. Working evidence-based involves a number of conditions that, unfortunately, are still rarely used consistently in practice. We discuss the 3 most important ones.

Condition 1: Use scientifically proven drivers

By utilizing scientifically proven drivers, it becomes possible to work toward an achievable outcome. In summary, in an evidence-based survey, the relationship between cause (driver) and effect (outcome) must be scientifically proven:

Driver

A scientifically proven factor that influences the outcome variable. Our measurement methodology allows you to know which drivers your organization should focus on.

Outcome

Relates to a particular situation you wish to achieve, for example, better alignment, higher engagement, or a more inclusive organization.

Condition 2: Use validated measurement tools.

To work evidence-based, your measurement instrument must be validated. If an instrument is validated it means that research has been done on its validity and reliability: the instrument actually measures what it is intended to measure, even when used in different situations by different individuals.

Condition 3: Focus on coherence and effects, not averages and benchmarks

By measuring holistically – proven drivers in relation to desired outcomes – you gather data on both cause and effect, enabling us to statistically test which drivers are most important in the unique context of your organization for targeted improvement interventions. Namely, those are the few drivers that, according to the data, show the greatest and strongest influence on the measured outcome. Thus, it involves finding and establishing statistically significant correlations. So that you know exactly which buttons to start pushing in your unique case to work toward a better outcome with predictable impact.

Validated measurement instruments are widely used in behavioral science. By leveraging scientific research, specifically within the field of Organizational and Management Science, it is possible to make people management as evidence-based as disciplines such as financial management or supply chain management. Science offers a warehouse of knowledge about proven relationships between drivers and outcomes and about associated, validated ways of measuring them. Companies and organizations can use this knowledge to make reasoned management decisions. The Better Company knows how to use this warehouse to improve specific real-world situations through the use of our Do Better Scans.

Blog: Evidence-based improvement and validated measurement

Read at length about evidence-based improvement, the role of science, and the use of validated measurement tools in our blog.
READ MORE

Discover our Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company